Anders werken in de zorg

Waarom?

Van curatieve naar preventieve zorg, van aanbod- naar vraaggestuurd werken en de digitale uitdagingen. De zorgsector ontwikkelt snel en continu. Daarnaast is er een toenemende vergrijzing van de bevolking én de beroepsgroep, en willen mensen zo lang mogelijk in hun vertrouwde omgeving blijven. Het is belangrijk dat zorgprofessionals mee evolueren met al deze veranderingen.

Voor wie?

Zorgprofessionals en –organisaties, lokale besturen en vrijwilligers in de zorg

Wat doen we?

'Anders werken in de zorg' zet in op drie sporen die een fundamentele impact op de zorg kunnen hebben:

  • dienstverleningsprocessen,
  • arbeidsorganisatie,
  • technologie.

We ondersteunen lokale besturen, zorgorganisaties, zorgprofessionals en vrijwilligers (bv. mantelzorgers) bij de realisatie en uitvoering van vernieuwende dienstverleningsmodellen, een aangepaste arbeidsorganisatie en implementatie van technologieën.

Het doel?

Een duurzaam antwoord bieden aan de maatschappelijke uitdagingen in de zorg. We ondersteunen toekomstige en huidige zorgprofessionals hierbij optimaal tijdens hun loopbaan in de zorg.

Aanbod