Empowercare

Waarom?

We willen personen met een zorg- en ondersteuningsnood nauwer integreren in de buurt waar ze wonen, zodat ze zo lang mogelijk in hun vertrouwde omgeving kunnen verblijven. Het Empowercare-project bekijkt welke rol het dorp en de buurt waar ze wonen kunnen spelen. Dit speelt in op de toenemende vraag naar zelfregie en de wens om zo lang mogelijk zelfstandig te leven en te wonen.

Voor wie?

Lokale besturen, bewoners, zorg- en welzijnsprofessionals/organisaties.

Wat deden we?

De 13 partners werkten samen aan een integrale aanpak om de zorg voor 65-plussers en 50-plussers met minstens 1 chronische aandoening fundamenteel te veranderen.

Gelieve marketing cookies te accepteren om deze video te bekijken.

Hoe deden we dat?

Voor de provincie Antwerpen lag de focus in dit project voornamelijk op de empowermentstrategie: zorgzame dorpen en personeelsontwikkeling.

Slotevent

Op 9 februari 2023 organiseerden we een slotevent voor 150 geïnteresseerden. Lees meer op deze pagina.

 

Zorgzame dorpen: aan de slag met de actiefase na de analyse

Analysefase: ondersteuningspakket 

In samenwerking met Vonk 3 van de Thomas More Hogeschool en P. PUL (onderdeel van de KU Leuven) ontwikkelden we een ondersteuningspakket voor een zorgzame dorpen en buurtanalyse. We baseerden ons hierbij op onze ervaringen uit het project zorgzame dorpen, dat we in 2021 op poten zetten in de provincie Antwerpen.

Lokale besturen vinden in het ondersteuningspakket concrete handvaten en methodieken om een uitgebreide en onderbouwde analyse te maken van dorpen, buurten en wijken. Na de analyse kunnen ze aan de slag met een actieplan en beleidsinitiatieven om zorgzame dorpen vorm te geven.

Uitvoeringsfase: actie en interventieplan met impact

We testen en werkten het ondersteuningspakket zorgzame dorpen verder uit in samenwerking met Vonk 3 van de Thomas More Hogeschool. Gedurende twee jaar dienden Lille en Herentals als testcases voor de uitvoeringsfase. We begeleidden hen bij het opmaken van een actieplan. Ook ondersteunden we hen bij de uitvoering, opvolging en bijsturing van de acties om zo zorgzame dorpen en buurten duurzaam in de praktijk te realiseren. 

Daarnaast gingen we na hoe deze lokale besturen concreet aan de slag gingen met de initiatieven en het actieplan. En hoe deze acties en interventies hebben geleid tot meer empowerment en zorgzame dorpen voor de 65-plussers en 50-plussers met een chronische zorgnood. We leerden hierbij ook van de andere partners en hun modellen binnen het Empowercare-project.

Deelnemers aan het woord

Gelieve marketing cookies te accepteren om deze video te bekijken.

Hoe gaan we verder?

In 2023 verfijnen we ons traject voor zorgzame dorpen en willen we nog lokale besturen en (woon)zorgorganisaties begeleiden. Interesse? Contacteer dan ilse.willeme@provincieantwerpen.be.

 

Personeelsontwikkeling

Voor het luik van de personeelsontwikkeling werkten we nauw samen met het provinciaal Gouverneur Kinsbergencentrum (GKC) en UC Leuven-Limburg. We onderzochten wat het betekent om te werken vanuit de insteek zorgzame dorpen en de empowermentstrategie. Welke competenties vraagt persoons- en buurtgericht werken van zorg- en welzijnsprofessionals, lokale besturen en buurtactoren? Welke ondersteuning hebben ze hiervoor nodig?

Leertraject buurtgericht empowerend werken voor professionals

In samenwerking met UC Leuven – Limburg, zorgprofessionals en informele zorgverleners ontwikkelden we een leertraject buurtgericht empowerend werken dat we uittesten in 8 pilootbuurten waaronder Bornem, Herselt, Hoogstraten, Antwerpen Zuid, Antwerpen Noord en Rumst.

Lespakket buurtgericht werken voor studenten en leerkrachten

In samenwerking met het skillslab Kwartier Z ontwikkelden we een lespakket buurtgericht werken voor leerkrachten en leerlingen 6e en 7e jaars thuis- en bejaardenzorg en kinderzorg. We hebben dit uitgetest met 3 secundaire scholen: Heilig Hart van Maria Berlaar, VTI Spijker Hoogstraten en Avant. Dit pakket bieden we verder aan in ons skillslab Kwartier Z. 

 

Technologie

Ook technologie komt aan bod binnen Empowercare. VITO ontwikkelde met enkele partners de EMPOWERCARE Technology Blueprint. Dit is een online tool die helpt bij het implementeren van een zorgtechnologie volgens de Caring Technology Principles, door een stapsgewijze begeleiding op maat van de innovatiebehoefte van je organisatie. Lees meer op de website van VITO.

 

Partners

De partners komen uit Vlaanderen, het Verenigd Koninkrijk, Nederland en Frankrijk. Empowercare wordt gesubsidieerd door het Interreg 2 Zeeën-programma 2014-2020 en gecofinancierd door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling. Het project werd goedgekeurd voor een totaal van 7,2 miljoen euro, waarvan 4,3 miljoen Europese middelen zijn en 2,9 miljoen door de projectpartners zelf wordt geïnvesteerd. Meer info over budget en partners vind je op de website van Interreg en bij de trekker van het project, het Health and Europe Centre.

Eindrapport

Alle internationale partners voegden hun bevindingen en resultaten samen in één rapport. Je kan de Nederlandstalige versie hier lezen.

Evaluatierapport

Het project heeft ook een globale evaluatie. Het Nederlandstalige rapport kan je hier lezen.

 

Nog een vraag? 

 

Bekijk onze nieuwsbrieven