Provincie Antwerpen Leerstoel Zorgberoepen in evolutie (PAZOE)

Waarom?

De leerstoel wil de aantrekkingskracht en weerbaarheid van de Antwerpse zorgsector versterken.

Voor wie?

Professionals en organisaties in de zorgsector die deelnemen aan een project binnen 'Anders leren in de zorg' en/of 'Anders werken in de zorg'. 

Wat doen we?

De leerstoel zet in op de aantrekkelijkheid van de zorgsector door:

  • een analyse en synthese te maken van bestaande initiatieven rond anders werken en anders leren binnen de zorgsector
  • een lerend netwerk uit te bouwen waarbij nieuwe, wetenschappelijke inzichten over hoe we zorgpersoneel kunnen aantrekken, behouden en motiveren vlot hun weg naar de praktijk vinden
  • drie pilootprojecten uit te rollen gebaseerd op de initiële analyse, ondersteund door het lerend netwerk, en dit in eerste instantie in de Eerstelijnszones Middenkempen en De Rupelaar

De leerstoel wil ook zorgen voor verbinding tussen verschillende lopende projecten rond interprofessionele samenwerking tussen professionals en organisaties in de zorgsector.

Inauguratie leerstoel gemist?

Kon je er niet bij zijn op inauguratie? Neem de presentatie en de sfeerbeelden zeker door om te zien wat je gemist hebt.

sfeerbeelden inauguratie
Visual harvesting PAZOE

Hoe lang zal de leerstoel lopen? 

De leerstoel loopt gedurende 4 jaar tot eind 2025. 

Partners

De leerstoel PAZOE is een samenwerking van provincie Antwerpen, Universiteit Antwerpen Faculteit geneeskunde en gezondheidswetenschappen, en het Gouverneur Kinsbergencentrum.

De leerstoel bestaat uit:

Leerstoelhouder

Dr. Giannoula Tsakitzidis  (huisartsgeneeskunde en bevolkingsgezondheid)

Het kernteam

Prof. Dr. Erik Franck (verpleeg- en vroedkunde)

Prof. Dr. Eva Goossens (verpleeg- en vroedkunde)

Prof. Dr. Josefien van Olmen (huisartsgeneeskunde en bevolkingsgezondheid)

Promotoren

Prof. Dr. Peter Van Bogaert (verpleeg- en vroedkunde)

Prof. Dr. Paul Van Royen (huisartsgeneeskunde en bevolkingsgezondheid)

Nog een vraag?