Onderwijs

Betaalbaar kwaliteitsonderwijs


Het Provinciaal Onderwijs Antwerpen omvat zeven secundaire scholen, een Centrum voor Leren en Werken en een Centrum voor volwassenenonderwijs. Je vindt ons in Antwerpen, Mechelen, Boom, Stabroek, Hoboken en Kapellen.

Provinciaal onderwijs staat voor betaalbaar kwaliteitsonderwijs dat ieder de kans geeft om een diploma of kwalificaties te behalen op basis van talenten. Er zijn verschillende opleidingsvormen mogelijk. Zo gaan bij duaal leren theorie en praktijk samen. Je leert afwisselend op school en op de werkplek.

In het hele onderwijsaanbod ligt de focus op STEM – Science, Technology, Engineering en Mathematics - waarbij jongeren onderzoekend leren in wiskunde, techniek en wetenschappen. Die vaardigheid loont zowel in het (hoger) onderwijs als op de werkplek.

Onze provinciale opleidingen zijn een prima opstapje naar werk, hogere studies of een nieuwe vaardigheid! Voor jongeren én volwassenen.

Aanbod