Onderwijs

Het Provinciaal Onderwijs Antwerpen omvat vijf secundaire scholen, een Centrum voor Leren en Werken en een Centrum voor volwassenenonderwijs. Je vindt ons in Antwerpen, Mechelen, Boom, Stabroek, Hoboken en Kapellen.

In het hele onderwijsaanbod ligt de focus op STEM – Science, Technology, Engineering en Mathematics - waarbij jongeren onderzoekend leren in wiskunde, techniek en wetenschappen. 

Het APB Provinciaal Onderwijs Antwerpen (APB POA) is het schoolbestuur van de provinciale onderwijsinstellingen.

Aanbod