Leerlingen­begeleiding

Wil je weten waarvoor je zoal bij het CLB terecht kunt? Je vindt een overzicht op deze pagina!

Volgens de ISO-norm!

 

Het CLB gaat niet alleen voor duurzame zorg voor mensen, wij zorgen ook mee voor een duurzaam milieu en behaalde het internationale ISO 14001-certificaat. Deze milieunorm bepaalt waaraan een goed milieumanagementsysteem moet voldoen. We denken permanent en gestructureerd na over de eigen milieu-impact, bepalen doelstellingen en volgen deze op. Het doel is om onze ecologische voetafdruk zo klein mogelijk te maken

Enkele voorbeelden van milieuacties op het Provinciaal CLB Antwerpen:

  • We gebruiken enkel groene stroom.

  • Ons papier is gerecycleerd en ongebleekt.

  • Er wordt standaard dubbelzijdig en in zwart/wit afgedrukt (en dit dan ook zo weinig mogelijk, enkel wat strikt noodzakelijk is).

  • Ons afval wordt gescheiden ingezameld.

  • We drinken kraantjeswater (geen flessenwater).

  • We kopen duurzaam aan. Zo drinken we fairtrade koffie en thee, zijn onze schoonmaakproducten steeds ecologisch, kopen we duurzaam speelgoed aan,… enz. Bij al onze aankopen gebruiken we de “Gids voor duurzame aankopen”.

  • We gaan zuinig om met energie. Zo wordt bijvoorbeeld de verwarming zodanig scherp ingesteld dat er enkel verwarmd wordt indien nodig (zowel rekening houdend met de tijd als met de buitentemperatuur).