Ontwikkelingsproblemen

Wat zijn leer- en ontwikkelingsmoeilijkheden?

Kort samengevat is dat alles wat problemen geeft bij het leren en studeren. Dat kan gaan van motorische hindernissen zoals beperkingen van het gehoor of het gezicht, beweging, coördinatie. Maar evengoed concentratiestoornissen, lees- en rekenproblemen (dyslexie en dyscalculie) of een slechte studiemethode.

Welke rol speelt het CLB?

Herken je zulke hindernissen? Wil je er meer over weten of maak je je ongerust? Bij het CLB kun je terecht.

Wij luisteren naar jou en je kind en kunnen elementen aanbrengen waar je misschien zelf niet zo’n goed zicht op hebt. Welke zijn bijvoorbeeld de verstandelijke mogelijkheden van het kind? Is extra onderzoek door de schoolarts nodig?

Voor complexere problemen verwijzen we tijdig door naar specialisten, zoals een Centrum voor Ontwikkelingsstoornissen, een Centrum voor Ambulante Revalidatie, een Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg, enz… . Soms heb je al een diagnose van ontwikkelingsstoornis maar heb je toch vragen. Je weet niet hoe je ermee om moet gaan, twijfelt of je niet naar het buitengewoon onderwijs zou moeten overstappen? Aandacht voor de mens achter elk label staat in onze missie, dus bij ons zijn je zorgen in goede handen!

 

De bekendste ontwikkelingsstoornissen

ADD en ADHD

  • ADD staat voor 'attention deficit disorder' of aandachtstekort-stoornis.
  • ADHD staat voor 'attention deficit hyperactivity disorder' of aandachtstekort-stoornis met overbeweeglijkheid.

Leerlingen met ADD vertonen een gebrek aan concentratie en vastgehouden aandacht. Zij zijn vaak verstrooid, slordig, snel afgeleid en hebben moeite hun activiteiten te organiseren. Zij verliezen vaak dingen en vergeten afspraken. Bij leerlingen met ADHD zijn impulsiviteit en overbeweeglijkheid bijkomende kenmerken. Meer informatie vind je op de website van de organisatie Zit stil.

Autisme

Kinderen met autisme verwerken prikkels anders dan gewone kinderen. Zij nemen eerder losse stukjes op en kunnen deze vaak niet samenvoegen tot een zinvol geheel. Daardoor hebben zij moeite om zich in te leven in anderen en klampen zich vaak vast aan gewoontes. Zij nemen meestal alles letterlijk op en hebben last met figuurlijk taalgebruik en fantasie. Dit alles bemoeilijkt uiteraard de omgang met anderen. Voor meer informatie over deze ingewikkelde stoornis kun je contact opnemen met de vereniging  Autisme Vlaanderen.

Dyspraxie

Leerlingen met dyspraxie hebben opvallende en blijvende moeilijkheden met fijne en grove motorische vaardigheden. Zij zijn onhandig, wat zich kan uiten in:

  • moeilijk leesbaar geschrift
  • hun moeite met turnen en balspelen
  • moeilijkheden met evenwicht en reactievermogen
  • problemen met articulatie en vloeiend spreken