Leermoeilijkheden

Leermoeilijkheden, wat zijn dat?

Dat kan gaan om concentratieproblemen of een studiemethode die je geen gewenste resultaten brengt, waardoor je bijvoorbeeld nood aan begeleiding of bijlessen hebt. Soms is het probleem fundamenteler en spreken we niet van leermoeilijkheden, maar van leerstoornissen. Denk maar aan de veel gehoorde termen dyslexie en dyscalculie.

Studeren kun je leren!

Of ze nu zus of zo heten, hindernissen maken je schooltijd er niet makkelijker op. Zowel jijzelf, je ouders en school moeten er een weg in vinden. En net daarbij helpen wij jullie graag. We luisteren, geven advies of verwijzen je indien nodig door naar gespecialiseerde partnerdiensten met wie we samenwerken

Wat doet het CLB?

voor jou? 

- we houden een vinger aan de pols en helpen een leerstoornis vast te stellen.

- we adviseren je leerkrachten hoe ze je het beste kunnen helpen

 - we begeleiden je als de school ons dat vraagt

 

voor ouders?

- Ouders adviseren we hoe zij het beste met een leerhindernis van hun kind kunnen omgaan en welke begeleiding zij kunnen volgen.

- Een echte diagnose is ten vroegste vanaf het vierde leerjaar vast te stellen. Op vraag bezorgt het CLB ook een attest van die diagnose als de leerling de school verlaat.

 

voor school?

- Leerkrachten en scholen geven wij tips om leerlingen met moeilijkheden op aangepaste wijze te ondersteunen, zowel met hulpmiddelen als met onderwijstechnieken

- soms geven we de raad om onderwijsdoelstellingen te schrappen voor bepaalde leerlingen.