Integrale Jeugdhulp (IJH)

Het CLB als draaischijf in een hulpnetwerk

Integrale jeugdhulp is een geleerd woord dat staat voor iets wat eigenlijk (en hopelijk) bij het dagelijks leven hoort: elkaar helpen waar het kan. Elke leerkracht heeft als taak signalen van mogelijke problemen te zien en er gepast mee om te gaan, maar natuurlijk zijn ze geen hulpverleners. Bij twijfel en na overleg met ouders en leerling kan het CLB ingeschakeld worden. 

 

Wat wij doen voor jou

Het CLB op zijn beurt bekijkt wat alle betrokkenen zelf kunnen doen of verwijzen waar mogelijk door naar meer gespecialiseerde hulp in een groot netwerk. Met het decreet Integrale Jeugdhulp bundelen namelijk 6 sectoren van de jeugdhulp (Onderwijs, Bijzondere Jeugdzorg, Algemeen Welzijnswerk, Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap, Geestelijke Gezondheidszorg, Kind & Gezin) hun krachten om jongeren bij te staan op hun weg naar volwassenheid. 

Kijk voor meer info op de website van Jongerenwelzijn of neem contact op met ons.