Spijbelen

Wanneer naar het CLB?

Neemt het spijbelen problematische vormen aan (meer dan vijf halve dagen), dan volgt er verplicht overleg tussen CLB en de school. De school en het CLB móeten dan ingrijpen om ervoor te zorgen dat al wie naar school moet gaan dat ook werkelijk doet. Dat is een gevolg van de leerplicht. Maar uiteraard hoef je hier niet op te wachten, en kan iedereen die zich zorgen maakt terecht bij het CLB.

Hoe het CLB jou begeleidt

Wij helpen de school zoveel mogelijk om een omgeving te creëren waar leerlingen zich thuis mogen voelen, zodat spijbelen niet hoeft. Zit je ergens mee, steek je kop dan niet in het zand door weg te blijven van school, maar klop aan bij het CLB. Dat is onze belangrijkste boodschap.

Op het moment dat de school ons laat weten dat je spijbelt, adviseren we hen hoe je te begeleiden. Als het spijbelen aanhoudt, zijn wij zelfs verplicht die zorg over te nemen. Via een intensieve begeleiding proberen we je terug op de rails te brengen, zodat je schoolresultaten niet ontsporen. Als jij of je ouders dat willen geven we informatie door aan de school. Wij willen namelijk niets liever dan je laten afstuderen met een diploma. Zelfs als dat nu jouw zorgen niet zijn, wij denken ook op lange termijn.