Expo Barbara Van Dromme: Bosspel

Thema's

Barbara Van Dromme wordt als schilder aangetrokken tot onze natuur en nodigt de toeschouwer uit om te onthaasten en stil te staan bij het bedreigde wonder. De natuur, tegelijkertijd krachtig en kwetsbaar, blijft fascineren. We moeten haar eren en haar toestaan ons te helen.

For the English version, see below.

Datum
  • van 2 mei 2024 tot 28 juni 2024
Prijs
Gratis

Vanuit herinneringen laat Barbara op metersbrede doeken een bos het licht zien. Via de vier elementen water, aarde, lucht en vuur schildert deze Mechelse kunstenares landschappen, waarbij ze samplet uit zelfgenomen of verzamelde foto’s. In de horizontale speelruimte van het doek, krijgt het verticale gewicht, zodat de compositie draagvlak vormt voor het spel van licht en ritme.

De mens die het kind in zichzelf kan horen, wilt spelen. Hij heeft een veilige plek van heelheid nodig, waar ruimte is voor vrijstelling en spel. Door een bos binnen te wandelen, wandel je eigenlijk binnen bij jezelf. 

 *** 

Na een opleiding audio-visuele beeldende kunsten aan Sint-Lucas , heeft Barbara genoten van een specialisatie schilderkunst aan de academie van Mechelen bij Stefan Annerel. Ze is leraar artistieke vakken aan Ursulinen Mechelen. 

Meer info: www.barbaravandromme.wordpress.com

Contact: bvandromme@gmail.com

Instagram: Barbara Van Dromme

Expo Barbara Vandromme

Barbara Van Dromme is drawn to our nature as a painter and wants to invite the viewer to slow down and contemplate the threatened miracle: Nature. Simultaneously powerful and vulnerable, nature continues to fascinate. We must honor her and allow her to heal.

Drawing from memories, Barbara portrays a forest bathed in light on canvas that spans meters. Through the four elements of water, earth, air and fire, this Mechelen artist paints landscapes, sampling from self-taken or collected photos. In the horizontal play space of the canvas, the vertical weight is emphasized, creating a foundation for the interplay of light and rhythm.

The person who can hear the child within wants to play. They need a safe place of wholeness, where there is room for exemption and play. By walking into a forest, you are actually walking into yourself.

Organisator
Provinciaal Groendomein Vrijbroekpark