Provinciebelastingen

Let op:

Momenteel circuleren er verdachte e-mails van 'myebox' met afzender 'Vlaamse Overheid' en onderwerp 'Provinciebelasting aanslagbiljet 2024'. Dit zijn phishing mails. 
 

De provincie Antwerpen, dienst Fiscaliteit verzendt momenteel aanslagbiljetten 'algemene provinciebelasting 2024' via post en digitaal: myebox, mijnburgerprofiel, doccle.

De digitale afzender van de e-mail via 'myebox' is: myebox.noreply@bosa.fgov.be met als onderwerp: Algemene    provinciebelasting: Aanslagbiljet 2024.

De digitale afzender van de e-mail via 'Mijnbugerprofiel' is: noreply@burgerprofiel.vlaanderen.be met als onderwerp: Algmene provinciebelasting: Aanslagbiljet 2024. 

De digitale afzender van de e-mail via 'doccle' is: community@doccle.be met als onderwerp: Algmene provinciebelasting: Aanslagbiljet 2024.

NIEUW

Je aanslagbiljet algemene provinciebelasting 2024 via eBox Burger ontvangen?

Mijn burgerprofiel logo

Maak de connectie met eBox via mye-box.be of Mijn Burgerprofiel en ontvang al je overheidsdocumenten op één centrale plaats digitaal.

Je aanslagbiljet algemene provinciebelasting op bedrijfsvestigingen 2024 via e-Box Enterprise ontvangen?

Activeer e-Box Enterprise. Volg hierbij de 4 stappen & kies vervolgens voor 'totaal digitaal'.

Je aanslagbiljet algemene provinciebelasting (op bedrijfsvestigingen) via QR-code betalen?

Scan de QR-code op je document en betaal via de gekende bankinstellingen.

Let op: De QR-code werkt enkel via de banking-apps en niet via Payconiq by Bancontact!

3 verschillende belastingen 

De provincie Antwerpen heft 3 verschillende belastingen: 

  • Algemene provinciebelasting voor gezinnen
  • Algemene provinciebelasting op bedrijfsvestigingen
  • Opcentiemen op de onroerende voorheffing

De eerste twee belastingen worden door de provincie zelf vastgesteld en geïnd.

De opcentiemen op de onroerende voorheffing worden geïnd door de Vlaamse Overheid. 

Andere belastingen 

Heb je vragen over een gemeentebelasting, wend je tot je gemeente.

Voor inlichtingen over de inkomstenbelastingen kan je terecht bij de federale overheid.
Op je laatste aanslagbiljet of aangifteformulier vind je de contactgegevens van het kantoor dat je dossier beheert. Heb je die gegevens niet dan kan je ze vragen via het callcenter van de directe belastingen 02 572 57 57. Je kan je ook verder informeren op de website van de FOD Financiën