Provinciebelastingen

3 verschillende belastingen 

De provincie Antwerpen heft 3 verschillende belastingen: 

  • Algemene provinciebelasting voor gezinnen
  • provinciebelasting op de bedrijven
  • Opcentimen op de onroerende voorheffing

De eerste twee belastingen worden door de provincie zelf vastgesteld en geïnd.

De opcentimen op de roerende voorheffing worden geïnd door de Vlaamse Overheid.

Meer informatie vind je op het belastingportaal Vlaanderen

 

Waarvoor kan je op deze site terecht? 

Je vindt meer informatie over de provinciebelasting gezinnen en bedrijven. 

Heb je echter vragen over een gemeentebelasting, wend je tot je gemeente.

Voor inlichtingen over de inkomstenbelastingen kan je terecht bij de federale overheid. Op je laatste aanslagbiljet of aangifteformulier vind je de contactgegevens van het kantoor dat je dossier beheert. Heb je die gegevens niet dan kan je ze vragen via het callcenter van de directe belastingen 02 572 57 57. Je kan je ook verder informeren op de website van de FOD Financiën. 

 

Digitaal

Je kan alle provinciale belastingdocumenten (aangifteformulier, aanslagbiljet, herinnering, ...) gezinnen en bedrijven digitaal krijgen via e-mail, Doccle of Zoomit.

Hoe registreren?

Registratie gezinnen

Registratie bedrijven 

Zo’n 14.000 gezinnen van de provincie Antwerpen hebben begin juli onterecht een herinneringsbrief ontvangen voor hun provinciebelasting. Door een technische fout werd hun betaling niet herkend, ook al is die wel degelijk door de provincie ontvangen. Ben jij een van de betrokken gezinnen? Dan mag je deze brief negeren en hoef je verder niets te doen.
Heb je als gevolg van deze herinneringsbrief nogmaals betaald? Dan zullen wij dit bedrag automatisch terugstorten.
Het provinciebestuur verontschuldigt zich voor het ongemak.