Provinciebelastingen

Je aanslagbiljet algemene provinciebelasting 2024 via eBox Burger ontvangen?

Mijn burgerprofiel logo

Maak de connectie met eBox via mye-box.be of Mijn Burgerprofiel en ontvang al je overheidsdocumenten op één centrale plaats digitaal.

3 verschillende belastingen 

De provincie Antwerpen heft 3 verschillende belastingen: 

  • Algemene provinciebelasting voor gezinnen
  • Algemene provinciebelasting op bedrijfsvestigingen
  • Opcentiemen op de onroerende voorheffing

De eerste twee belastingen worden door de provincie zelf vastgesteld en geïnd.

De opcentiemen op de onroerende voorheffing worden geïnd door de Vlaamse Overheid. Meer informatie vind je op het belastingportaal Vlaanderen.  

Andere belastingen 

Heb je vragen over een gemeentebelasting, wend je tot je gemeente.

Voor inlichtingen over de inkomstenbelastingen kan je terecht bij de federale overheid. Op je laatste aanslagbiljet of aangifteformulier vind je de contactgegevens van het kantoor dat je dossier beheert. Heb je die gegevens niet dan kan je ze vragen via het callcenter van de directe belastingen 02 572 57 57. Je kan je ook verder informeren op de website van de FOD Financiën

Digitaal

Bedrijven kunnen alle provinciale belastingdocumenten (aangifteformulier, aanslagbiljet, herinnering, ...) digitaal krijgen via e-mail, Doccle of Zoomit.

Hoe registreren?

Registratie bedrijven