Beleidsrapporten

Op deze pagina's vind je meer informatie over de financiële toestand van de provincie Antwerpen.

Aan het begin van een nieuwe legislatuur stelt de provincie een meerjarenplan op. Dit plan loopt 6 jaar en is jaarlijks aanpasbaar. In de loop van het jaar zijn er een tweetal momenten waarop de provincieraad financiële en beleidsmatige wijzigingen aan het oorspronkelijk meerjarenplan goedkeurt (aanpassingen aan het meerjarenplan).

Tot slot wordt er meer informatie gegeven over de jaarrekening, opgesteld volgens de regels van de beleids- en beheerscyclus. De jaarrekening geeft een volledig beeld van de werkelijke financiële situatie van de provincie op basis van de reële verrichtingen gedurende een jaar. 

De beleidsrapporten van onze provinciebedrijven (meerjarenplan, aanpassing meerjarenplan en jaarrekening) kan je raadplegen door op de naam van het provinciebedrijf te klikken en naar de gelijknamige rubriek te gaan.