Aanpassingen aan het meerjarenplan

Minstens één keer per jaar kan de provincieraad financiële en beleidsmatige aanpassingen aan het meerjarenplan vaststellen.

Raadpleeg hier de documenten van de wijzigingen aan het meerjarenplan 2020-2025: 

De aanpassingen aan de meerjarenplannen van onze verzelfstandigde entiteiten kan je hier raadplegen.