Aanpassingen aan het meerjarenplan

Hieronder kan je de documenten van de wijzigingen aan het meerjarenplan 2020-2025 en de budgetwijzigingen van 2019 raadplegen. 

Aanpassingen meerjarenplan 2020 - 2025

Aanpassingen meerjarenplan 2020-2025 (boekjaar 2020) - provincieraad van 25 juni 2020

Aanpassingen meerjarenplan 2020-2025 (boekjaar 2020) - provincieraad van 22 oktober 2020

Budgetjaar 2019

Eerste reeks wijzigingen - provincieraad van 28 maart 2019

Extra reeks wijzigingen - provincieraad van 25 april 2019

Tweede reeks wijzigingen - provincieraad van 27 juni 2019

Derde reeks wijzigingen - provincieraad van 26 september 2019

Vierde reeks wijzigingen - provincieraad van 24 oktober 2019

Vijfde reeks wijzigingen - provincieraad van 28 november 2019