Jaarrekening

De jaarrekening biedt een volledig beeld van de werkelijke financiële situatie van het bestuur op basis van de reële verrichtingen gedurende één (boek)jaar.

De jaarrekening bestaat uit diverse rapporten:

  • de beleidsnota
  • de financiële nota
  • de samenvatting van de algemene rekeningen en de toelichtingen
Datum Publicaties
22 juni 2023
23 juni 2022
24 juni 2021

De jaarrekeningen van onze verzelfstandigde entiteiten kan je hier raadplegen.