Extern Verzelfstandigde Agentschappen

Vanuit hun taakstelling inzake beleidsuitvoering kunnen de provinciale extern verzelfstandigde agentschappen tevens betrokken worden bij de beleidsvoorbereiding. De Vlaamse Regering kan de taken van provinciaal belang nader bepalen waarvoor provinciale extern verzelfstandigde agentschappen kunnen worden opgericht of waarin kan worden deelgenomen.

Onder voorbehoud van de toepassing van andere wettelijke en decretale bepalingen mogen de provinciale extern verzelfstandigde agentschappen hun taken van provinciaal belang noch geheel, noch gedeeltelijk overdragen aan andere rechtspersonen.

Je vindt hier een overzicht van alle extern verzelfstandigde agentschappen van de provincie Antwerpen. Per entiteit publiceren we het oprichtingsbesluit, de statuten, de beheers- of samenwerkingsovereenkomst, de jaarrekeningen, de beleidsrapporten en de lijst van de besluiten van de raad van bestuur (agenda).