EVAP Lilse Bergen vzw

Het Provinciaal Recreatiedomein De Lilse Bergen vzw is een Extern Verzelfstandigd Agentschap. Op deze pagina vind je het oprichtingsbesluit, de statuten en de samenwerkingsovereenkomst. 

Oprichtingsbesluit, statuten en beheersovereenkomst