Meerjarenplan

Aan de start van een nieuwe bestuursperiode stelt de provincie een meerjarenplan op.

Dit meerjarenplan bestaat uit 3 onderdelen:

  • Een strategische nota  die een beeld geeft van wat het provinciebestuur wenst te realiseren tijdens de komende legislatuur.
  • Een financiële nota waarin de financiële gevolgen van de beleidskeuzes tot uiting komen.
  • Een toelichting met extra duiding over de strategische en financiële nota’s. 

Meerjarenplan 2020-2025

Raadpleeg hier het oorspronkelijk meerjarenplan voor 2020 - 2025 zoals vastgesteld in de provincieraad van 6 december 2019.