Digitale documenten: eBox burger

De provincie stapt mee op de digitale trein van de Federale- en Vlaamse overheid en verzendt sinds 2021 haar aanslagbiljetten gezinnen via eBox Burger.

Wens je het aanslagbiljet algemene provinciebelastingen 2024 digitaal te ontvangen via Mijn Burgerprofiel, de portaalsite ‘my e-box’ of via het platform van een erkende privépartner Doccle, TrustO, KBC Mobile App?

Activeer dan vóór 1 maart 2024 je eBox via één van onderstaande 2 linken of via de website van een erkende privépartner.

Wat is eBox Burger?

eBox burger is een elektronische brievenbus waarin je op een veilige manier de berichten kunt vinden die door steeds meer overheidsdiensten worden verzonden.

Hoe activeer ik eBox Burger?

Kies je eigen interface:

Als burger kan je zelf bepalen hoe je toegang krijgt tot je 'persoonlijke eBox'.

Dat kan via:

Telkens een nieuw document beschikbaar is krijg je, wanneer je bij de activatie een e-mailadres hebt opgegeven, een melding (notificatie) op het door jou opgegeven e-mailadres.

Wat is 'Mijn Burgerprofiel'?

Mijn Burgerprofiel is een online profielpagina van de Vlaamse Overheid waar elke burger een persoonlijk overzicht vindt van al zijn overheidszaken.

Niet alleen het aanslagbiljet, maar ook onder meer de aanvraag van een renovatiepremie, de status van een studietoelage, een attest gezinssamenstelling, een overzicht van officiële diploma’s of een fiscaal attest dienstencheques.

De Vlaamse overheid wil daarmee de gegevens die verspreid zijn over verschillende instanties en beleidsniveaus (Vlaams, federaal, lokaal) samenbrengen.

Wat is 'my e-box'?

My e-box is het portaal/ afleverkanaal dat door de overheid ter beschikking wordt gesteld om toegang te krijgen tot uw persoonlijke eBox.

Het is een beveiligde interface waarmee je documenten, die overheidsinstellingen en organisaties belast met een openbare dienstverlening via eBox in my e-box ter beschikking stellen, kunt inzien en beheren.

Raadpleeg de organisaties die berichten en documenten ter beschikking stelling stellen in 'my e-box'. 

Hoe kan ik eBox Burger deactiveren/ ontkoppelen?

Wens je al je overheidsdocumenten terug op papier te krijgen?

Verwijder dan zelf alle toestemmingen van elke toepassing (Mijn Burgerprofiel, my e-box, doccle,...) die je ooit hebt geactiveerd.

Volg de handleiding die je stap voor stap uitlegt hoe je de toestemming om eBox te koppelen kan intrekken voor elke toepassing.

Pas wanneer je alle toestemmingen hebt ingetrokken zal je alle overheidscommunicatie (o.a. aanslagbiljet) terug op papier ontvangen!

Heb je vragen over deactivatie of aanmelden (eID & kaartlezer, itsme), bel 1700.

 

Ben je totaal niet in de mogelijkheid om de eBox Burger zelf te deactiveren?

Stuur dan deze gedateerde en ondertekende brief, vergezeld van een copy van je identiteitskaart voor- en achterzijde, naar de FOD BOSA.

Opmerking:

- De verwerking van een vraag tot deactivatie via brief kan tot 30 dagen duren na ontvangst van de brief door FOD BOSA.

- Zolang je verzoek om eBox te deactiveren niet is verwerkt, is het mogelijk dat je nog berichten via eBox ontvangt. Deze hebben dezelfde rechtsgevolgen als wanneer je ze op papier zou hebben ontvangen. Zodra je verzoek is verwerkt en je eBox is gedeactiveerd, ontvang je geen berichten meer via eBox. 

Waar vind ik 'Meer vragen' over eBox Burger, de portaalsite 'my e-box' en 'Mijn Burgerprofiel'?

Ga naar Veelgestelde vragen. Daar vind je een antwoord op de meest gestelde vragen.

Waar kan ik terecht met vragen over het aanslagbiljet algemene provinciebelastingen via eBox Burger?

Provincie Antwerpen
Dienst Fiscaliteit
Koningin Elisabethlei 22
2018 Antwerpen
belastingen@provincieantwerpen.be 
03.240.53.46

Wat met de algemene provinciebelasting op bedrijfsvestingen?

De algemene provinciebelasting op bedrijfsvestingen zijn ook digitaal. Meer info: 'e-Box Enterprise'