Veelgestelde vragen

Algemene vragen 

Waarom betaal ik provinciebelasting?

Hoe betaal ik de provinciebelasting?

Ik ben mijn aanslagbiljet verloren. Wat doe ik?

Ik heb het financieel moeilijk. Wat kan ik doen? 

Algemene provinciebelasting

Wie is belastingplichtig?

Wat is een gezin?

Wie moet de belasting niet betalen?

Toch een aanslagbiljet ontvangen en je denkt in aanmerking te komen voor vrijstelling?

Ik ben verhuisd en krijg nog een aanslag voor mijn oud adres. Is dit correct?

Kan ik vermindering of teruggave krijgen als ik geen volledig jaar in de provincie woon?

Moet ik mijn adreswijziging aangeven?

Moet ik toch betalen als ik een bezwaar indien?

Waarom is er geen onderscheid tussen een gezin van 1 of 2 personen?

Wat als de referentiepersoon van het gezin overlijdt na 1 januari van het aanslagjaar?

eBox Burger

Wat is Mijn Burgerprofiel?

Je aanslagbiljet algemene provinciebelasting via afleverkanaal 'Mijn Burgerprofiel'? Wat moet ik doen?

Wat is eBox (burger)?

Wie stelt er berichten en documenten ter beschikking via eBox (burger)'?

Wat is het afleverkanaal 'my e-box'?

Kan ik ook toegang krijgen tot eBox via een ander afleverkanaal: Mijn burgerprofiel, Doccle, TrustO, KBC Mobile app, bpost bank, IRISbox?

Ik kreeg mijn aanslagbiljet in 2020 via e-mail of Zoomit? Is dit nu nog mogelijk?

Ik heb een account op ‘Mijn burgerprofiel’ van de Vlaamse Overheid, kan ik mijn eBox documenten via ‘Mijn Burgerprofiel’ bekijken?

Wat als ik de eBox niet activeer?

Wat doe ik wanneer ik mijn aanslagbiljet algemene provinciebelastingen niet meer digitaal via eBox wens te ontvangen?

Je aanslagbiljet algemene provinciebelastingen via het afleverkanaal 'my e-box'? Wat moet ik hiervoor doen?

Mijn e-mail adres is gewijzigd. Wat moet ik doen zodat ik meldingen blijf krijgen wanneer een nieuw aanslagbiljet beschikbaar is?

 

Waarom betaal ik provinciebelasting? 

Met de provinciebelasting financieren we de dienstverlening van de provincie Antwerpen. Dit gaat van de provinciale groendomeinen (o.a. Rivierenhof, Vrijbroekpark) over de aanleg van fietsostrades tot scholen.

Daarnaast verzetten we ook veel werk dat minder zichtbaar, maar daarom niet minder noodzakelijk is. Bijvoorbeeld het onderhoud van 2.400 kilometer aan waterlopen waardoor we wateroverlast in onze provincie proberen te vermijden.

Op onze website vind je meer informatie over de dienstverlening van de provincie.

Hoe betaal ik de provinciebelasting?

1. Je scant de QR-code met je bankapp op je smartphone en doet de betaling. (= NIEUW vanaf 2023!).

OF

2. Je schrijft het te betalen bedrag van het aanslagbiljet over op:

het rekeningnummer BE 80 7775 9105 0277 op naam van de provincie Antwerpen met de gestructureerde mededeling

Je vindt de betaalgegevens terug in de kader op het aanslagbiljet. 

Ik ben mijn aanslagbiljet verloren. Wat doe ik?

Neem contact op met de dienst Fiscaliteit. Je kan per e-mail naar belastingen@provincieantwerpen.be of per post een kopie van je aanslagbiljet aanvragen.

Ik heb het financieel moeilijk. Wat kan ik doen?

Vraag per e-mail of per brief een gespreide betaling of een uitstel van betaling aan bij de dienst Fiscaliteit.

Wie is belastingplichtig?

De belasting wordt gevorderd van elk gezin dat op het grondgebied van de provincie Antwerpen zijn hoofdverblijf heeft op 1 januari van het aanslagjaar. Het is een belasting voor alle gezinnen die wonen in de provincie Antwerpen.

De belasting wordt gevestigd op naam van de referentiepersoon van het gezin overeenkomstig de inschrijving in het bevolkingsregister van de gemeente, stad of district.

Wat is een gezin?

Als ‘gezin’ wordt beschouwd voor de toepassing van de algemene provinciebelasting: hetzij een persoon die alleen leeft, hetzij twee of meer personen die, al dan niet verwant, gewoonlijk in één en dezelfde woning of woongelegenheid verblijven en er samenwonen.

Wie moet de belasting niet betalen?

•     De referentiepersoon die op 1 januari 2024 geniet van het recht op verhoogde tegemoetkoming.

•     De referentiepersoon die op 1 januari 2024 geniet van het recht op maatschappelijke integratie/     maatschappelijke dienstverlening en bijvoorbeeld een leefloon ontvangt.

Toch een aanslagbiljet ontvangen en je denkt in aanmerking te komen voor vrijstelling?

Stuur het aanslagbiljet terug, samen met een attest van het OCMW dat aantoont dat je op 1 januari 'recht op maatschappelijke integratie/ maatschappelijke dienstverlening' had, of met een attest van je ziekenfonds dat aantoont dat je op 1 januari 'recht op verhoogde tegemoetkoming' had.

Kleefbriefjes van het ziekenfonds worden niet als bewijs aanvaard.

Let op: de persoon die op het attest vermeld staat, moet dezelfde zijn als de referentiepersoon op wiens naam de belasting is gevestigd.

Terugzenden kan per e-mail naar belastingen@provincieantwerpen.be of per post naar provincie Antwerpen, dienst Fiscaliteit, Koningin Elisabethlei 22, 2018 Antwerpen. Je hebt hiervoor drie maanden de tijd (te tellen vanaf de derde werkdag na de verzenddatum van het aanslagbiljet of vanaf de kennisgeving van de aanslag).

Ik ben verhuisd en ik krijg nog een aanslag voor mijn oud adres. Is dit correct?

Ja, indien je op 1 januari nog ingeschreven bent op je oud adres krijg je nog een aanslagbiljet voor je oud adres aangezien de belasting wordt gevestigd op het adres waar je volgens het bevolkingsregister op 1 januari van het aanslagjaar bent ingeschreven. Je betaalt dan dat jaar niet voor je nieuw adres.

Kan ik vermindering of teruggave krijgen als ik geen volledig jaar in de provincie woon?

Neen. De algemene provinciebelasting is jaarlijks en ondeelbaar. Als je na 1 januari naar een andere provincie verhuist, betaal je in die provincie geen algemene provinciebelasting voor dat jaar.

Moet ik mijn adreswijziging aangeven?

Neen. De aanslagen worden opgemaakt op basis van de gegevens van het bevolkingsregister. Adreswijzigingen moet je dus enkel melden bij de dienst bevolking van je gemeente, stad of district.

Moet ik toch betalen als ik een bezwaar indien?

Ja, als je een bezwaar hebt ingediend moet je alleszins het niet-betwiste gedeelte van de belasting betalen.

Waarom is er geen onderscheid tussen een gezin van 1 of 2 personen?

Gezinnen met meer personen hebben niet altijd meer (financiële) draagkracht dan alleenwonenden. Er zijn ook gezinnen met meer personen, maar slechts één inkomen. Er zijn bijvoorbeeld steeds meer alleenstaande ouders. Het aantal gezinsleden is dan ook geen juiste indicator voor de draagkracht van een gezin. Een eenheidstarief, met een sociale correctie voor de gezinnen die het financieel moeilijk hebben, is daarom een eerlijker systeem.

Gezinnen die recht hebben op verhoogde tegemoetkoming of recht op maatschappelijke integratie (leeflon) worden vrijgesteld van de belasting.

Wat als de referentiepersoon van het gezin overlijdt na 1 januari van het aanslagjaar?

Het aanslagbiljet moet door de erfgenamen worden betaald. Enkel wanneer de erfgenamen de nalatenschap verwerpen moet de belasting niet worden betaald. Bij verwerping moet een bewijs aan de dienst Fiscaliteit worden bezorgd.

Wat is Mijn Burgerprofiel?

Mijn Burgerprofiel is een online profielpagina van de Vlaamse Overheid waar elke burger een persoonlijk overzicht vindt van al zijn overheidszaken.

Niet alleen het aanslagbiljet, maar ook onder meer de aanvraag van een renovatiepremie, de status van een studietoelage, een attest gezinssamenstelling, een overzicht van officiële diploma’s of een fiscaal attest dienstencheques. De Vlaamse overheid wil daarmee de gegevens die verspreid zijn over verschillende instanties en beleidsniveaus (vlaams, federaal, lokaal) samenbrengen.

Mijn Burgerprofiel bevat steeds meer gegevens en groeit voortdurend.

Mijn Burgerprofiel groeit snel. Steeds meer overheidsdiensten kiezen voor de digitale toegangspoort waarin de burger al zijn overheidszaken online kan consulteren.

De toegang tot Mijn Burgerprofiel is eenvoudig en kan via verschillende digitale sleutels: eID, token of mobiel met de itsme-app...

Je aanslagbiljet algemene provinciebelasting via afleverkanaal 'Mijn Burgerprofiel'? Wat moet ik doen?

Je kan je overheidsdocumenten, aanslagbiljet algemene provinciebelasting, eenvoudig bekijken in Mijn Burgerprofiel. Koppel hiervoor je eBox met Mijn Burgerprofiel. Je ontvangt een e-mail wanneer een nieuw overheidsdocument beschikbaar is.

Surf naar https://www.mijnburgerprofiel.be

Klik op 'Aanmelden' (rechts bovenaan)

Meld je aan via één van de digitale sleutels

Ga naar de tab 'Brievenbus'

Vink aan dat u toestemming geeft aan Mijn Burgerprofiel om u per e-mail op de hoogte te brengen wanneer u een nieuw eBox overheidsdocument ontvangt.

Vul je persoonlijk e-mail adres in en klik op ‘Toepassing koppelen’ om je eBox met ‘Mijn Burgerprofiel’ te koppelen.

Wat is eBox (burger)?

eBox Burger is een elektronische brievenbus waarin u op een veilige manier de berichten kunt vinden die door steeds meer en meer overheidsdiensten worden verzonden.

Wie stelt er berichten en documenten ter beschikking via eBox (burger)?

Zowel de federale overheidsdiensten, openbare instellingen van sociale zekerheid als Ministeries van de Vlaamse Gemeenschap, steden, gemeenten en provincies.

Raadpleeg de organisaties die berichten en documenten ter beschikking stelling stellen via ebox.

Wat is het afleverkanaal 'my e-box'?

My e-box is het portaal/ afleverkanaal dat door de overheid ter beschikking wordt gesteld om toegang te krijgen tot uw persoonlijke eBox. 

Het is een beveiligde interface waarmee je documenten, die overheidsinstellingen en organisaties belast met een openbare dienstverlening via eBox in my e-box ter beschikking stellen, kunt inzien en beheren.

Kan ik ook toegang krijgen tot eBox via een ander afleverkanaal: Mijn Burgerprofiel, Doccle, TrustO, KBC Mobile app?

Ja, dat is mogelijk. Surf naar de desbetreffende website en maak de verbinding met eBox burger (BOSA).

vb: Verbinding via de website van Doccle, Mijn Burgerprofiel

Ik kreeg mijn aanslagbiljet in 2020 via e-mail of Zoomit? Is dit nu nog mogelijk?

Nee, via e-mail en Zoomit is dit niet meer mogelijk.

Sinds 2021 worden aanslagbiljetten algemene provinciebelasting digitaal afgeleverd via eBox burger en daaruit vloeiend ‘my e-box’, 'Mijn Burgerprofiel' of een privépartner Doccle, Trusto, KBC Mobile App.

Ik heb een account op 'Mijn Burgerprofiel' van de Vlaamse Overheid, kan ik mijn eBox documenten via 'Mijn Burgerprofiel' bekijken?

Ja, je kan je overheidsdocumenten eenvoudig bekijken in Mijn burgerprofiel. Koppel hiervoor je eBox met ‘Mijn burgerprofiel’. Je 

ontvangt een e-mail wanneer een nieuw overheidsdocument beschikbaar is.

 

Wat als ik de eBox niet activeer?

Dan ontvang je het aanslagbiljet algemene provinciebelasting op papier.

Wat doe ik wanneer ik mijn aanslagbiljet algemene provinciebelastingen niet meer digitaal via eBox wens te ontvangen?

Deactiveer je eBox.

Wens je al je overheidsdocumenten terug op papier te krijgen?

Verwijder dan zelf alle toestemmingen van elke toepassing (Mijn Burgerprofiel, my e-box, doccle,...) dat je ooit hebt geactiveerd.

Volg de handleiding die je stap voor stap uitlegt hoe je de toestemming om eBox te koppelen kan intrekken voor elke toepassing.

Pas wanneer je alle toestemmingen hebt ingetrokken zal je alle overheidscommunicatie (o.a. aanslagbiljet) terug op papier ontvangen!

Heb je vragen over deactivatie of aanmelden (eID & Kaartlezer, itsme), bel 1700.

Je aanslagbiljet algemene provinciebelastingen via het afleverkanaal 'my e-box'? Wat moet ik hiervoor doen?

Surf naar de portaalsite ‘my e-box’ https://www.mye-box.be.

Klik op ‘OPEN MY EBOX’.

Klik op 'INLOGGEN'

Meld je aan bij de online overheid via één van de digitale sleutels:

  • eID en kaartlezer, 
  • Itsme app,
  • ….

Je dient vervolgens je 'toestemming' te geven om eBox via 'myebox' portaal/ afleverkanaal te gebruiken. 

Je komt terecht in de ‘Inbox’ van my e-box waar je je aanslagbiljet en eventueel andere overheidsdocumenten terugvindt.

50

Wanneer een nieuw aanslagbiljet algemene provinciebelasting beschikbaar is, ontvang je een melding via e-mail.

Mijn e-mail adres is gewijzigd. Wat moet ik doen zodat ik meldingen blijf krijgen wanneer een nieuw aanslagbiljet beschikbaar is?

Bij een e-mail adres wijziging dien je er op te letten dat je je nieuw e-mail adres aanpast bij 'Mijn Burgerprofiel', en/ of de portaalsite 'My e-Box' en/ of één van de privé partners waarvoor je hebt gekozen.

Doe je dit niet dan ontvang je geen nieuwe melding meer wanneer een nieuw aanslagbiljet beschikbaar is.