Mobiel vaccinatieteam

Dit team bestaat uit medewerkers van het PIH, Antwerpen. De opdracht is om groepen mensen die niet of onvoldoende gevaccineerd zijn te sensibiliseren en te vaccineren. De nadruk ligt op het vaccineren van kinderen, maar ook andere groepen kunnen beroep doen op ons.

Officiële organisaties zoals K&G en CLB bereiken zeer veel kinderen, maar toch zijn er groepen die buiten het vangnet vallen, zoals privéscholen die niet voldoen aan het leerplan. Ook Roma, slachtoffers van mensenhandel, daklozen, … zijn mogelijke doelgroepen. Elke groep die geen toegang heeft tot medische voorzieningen behoort tot onze doelgroep.

In onderling overleg komen wij ter plaatse vaccineren. Hier zijn geen kosten aan verbonden, het vaccineren en de basisvaccins zijn gratis, er dient ook geen verplaatsingsvergoeding betaald te worden.

Na de vaccinatie voegen wij de gegeven vaccins toe in Vaccinnet zodat elke arts deze informatie kan raadplegen.

Wil je beroep op ons doen of heb je vragen?  Neem contact met ons op via e-mail of via het gratis telefoonnummer tijdens de kantooruren.

Het mobiel vaccinatieteam biedt momenteel geen COVID-19 vaccinaties aan. Voor verdere vragen over COVID-19 vaccinaties kan je je melden tot het regionale vaccinatiecentrum of www.zorg-en-gezondheid.be/covid-19.