Belastingreglementen

Goedgekeurd door de provincieraad van Antwerpen in vergadering van 23 april 2020. Gepubliceerd op 27 april 2020.

Goedgekeurd door de provincieraad van Antwerpen in vergadering van 6 december 2019. Gepubliceerd op 11 december 2019.

Goedgekeurd door de provincieraad van Antwerpen in vergadering van 23 november 2018. Gepubliceerd op 4 december 2018. 

Goedgekeurd door de provincieraad van Antwerpen in vergadering van 1 december 2017. Gepubliceerd op 7 december 2017. 

Goedgekeurd door de provincieraad van Antwerpen in vergadering van 2 december 2016. Gepubliceerd op 23 december 2016.

De reglementen vind je ook terug in het bestuursmemoriaal

- Provinciebelasting op de bedrijven. Reglement 2020. Intrekking. Provinciebelasting op de bedrijven. Reglement 2020 met bijkomende motivering. Goedkeuring: publicatie bestuursmemoriaal 27/04/2020

- Belastingreglement 2020: publicatie bestuursmemoriaal 11/12/2019

- Belastingreglement 2019: publicatie bestuursmemoriaal 04/12/2018

- Belastingreglement 2018: publicatie bestuursmemoriaal 08/12/2017

- Belastingreglement 2017: publicatie bestuursmemoriaal 07/12/2016