Belastingreglementen

De reglementen vind je ook terug in het bestuursmemoriaal

  • Belastingreglement 2024: publicatie bestuursmemoriaal 08/12/2023
  • Belastingreglement 2023: publicatie bestuursmemoriaal 08/12/2022
  • Belastingreglement 2022: publicatie bestuursmemoriaal 08/12/2021
  • Belastingreglement 2021: publicatie bestuursmemoriaal 10/12/2020
  • Belastingreglement 2020: publicatie bestuursmemoriaal 11/12/2019
  • Provinciebelasting op de bedrijven. Reglement 2020. Intrekking. Provinciebelasting op de bedrijven. Reglement 2020 met bijkomende motivering. Goedkeuring: publicatie bestuursmemoriaal 27/04/2020
  • Belastingreglement 2019: publicatie bestuursmemoriaal  04/12/2018

Toepasselijke regelgeving: decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen.