Belastingreglementen

Goedgekeurd door de provincieraad van Antwerpen in vergadering van 1 december 2017.
Gepubliceerd op 7 december 2017. 

Goedgekerud door de provincieraad van Antwerpen in vergadering van 2 december 2016.
Gepubliceerd op 23 december 2016. 

Goedgekeurd door de provincieraad van Antwerpen in vergadering van 4 december 2015.
Gepubliceerd op 9 december 2015.

De reglementen vind je ook terug in het bestuursmemoriaal

- Belastingreglement 2018: publicatie bestuursmemoriaal 08/12/2017

- Belastingreglemenet 2017: publicatie bestuursmemoriaal 07/12/2016

- Belastingreglement 2016: publicatie bestuursmemoriaal 09/12/2015