Belastingreglementen

Goedgekeurd door de provincieraad van Antwerpen in vergadering van 23 november 2018. Gepubliceerd op 4 december 2018. 

Goedgekeurd door de provincieraad van Antwerpen in vergadering van 1 december 2017.
Gepubliceerd op 7 december 2017. 

Goedgekeurd door de provincieraad van Antwerpen in vergadering van 2 december 2016.
Gepubliceerd op 23 december 2016. 

De reglementen vind je ook terug in het bestuursmemoriaal

- Belastingreglement 2019: publicatie bestuursmemoriaal 04/12/2018

- Belastingreglement 2018: publicatie bestuursmemoriaal 08/12/2017

- Belastingreglement 2017: publicatie bestuursmemoriaal 07/12/2016