Algemene provinciebelasting

Wie is de belasting verschuldigd?

Alle gezinnen die op 1 januari van het aanslagjaar hun hoofdverblijfplaats hebben in de provincie Antwerpen zijn onderworpen aan de algemene provinciebelasting.

Onder gezin wordt verstaan:

  • een persoon die alleen leeft;
  • twee of meer personen die, al dan niet verwant, gewoonlijk in één en dezelfde woning verblijven en er samenwonen.

De belasting wordt gevestigd op naam van de referentiepersoon van het gezin overeenkomstig de inschrijving in het bevolkingsregister.

Hoeveel bedraagt de belasting?

Voor 2024 is het tarief 46 euro.

Wie moet de belasting niet betalen?

  • De referentiepersoon die op 1 januari 2024 geniet van het recht op verhoogde tegemoetkoming.
  • De referentiepersoon die op 1 januari 2024 geniet van het recht op maatschappelijke integratie/ maatschappelijke dienstverlening en bijvoorbeeld een leefloon ontvangt.

Toch een aanslagbiljet ontvangen en je denkt in aanmerking te komen voor vrijstelling?

Stuur het aanslagbiljet terug, samen met een attest van het OCMW dat aantoont dat je op 1 januari 'recht op maatschappelijke integratie/ maatschappelijke dienstverlening' had, of met een attest van je ziekenfonds dat aantoont dat je op 1 januari 'recht op verhoogde tegemoetkoming' had.

Kleefbriefjes van het ziekenfonds worden niet als bewijs aanvaard.

Let op!

De persoon die op het attest vermeld staat, moet dezelfde zijn als de referentiepersoon op wiens naam de belasting is gevestigd.

Terugzenden kan per e-mail naar belastingen@provincieantwerpen.be of per post naar provincie Antwerpen, dienst Fiscaliteit, Koningin Elisabethlei 22, 2018 Antwerpen. 

Je hebt hiervoor drie maanden de tijd (te tellen vanaf de derde werkdag na de verzenddatum van het aanslagbiljet of vanaf de kennisgeving van de aanslag). 

Algemene provinciebelasting digitaal ontvangen via eBox Burger?

Wens je het aanslagbiljet algemene provinciebelasting vanaf 2024 digitaal via eBox Burger te ontvangen? Activeer dan je eBox vóór 1 maart 2024.

Hoe activeer je eBox Burger?

- via Mijn Burgerprofiel van Vlaanderen
- via de portaalsite 'my e-box' van de Federale Overheid
- via een privé partner als Doccle, TrustO, KBC Mobile App.

Algemene provinciebelasting betalen via QR-code? 

Vanaf 2023 kan je de algemene provinciebelasting betalen via de QR-code op het aanslagbiljet.

Open hiervoor je banking-app op je smartphone en scan de QR-code.

Let op: De QR-code werkt enkel via de banking-apps en niet via Payconiq by Bancontact!