Algemene provinciebelasting

Wie is de belasting verschuldigd?

Alle gezinnen die op 1 januari van het aanslagjaar hun hoofdverblijfplaats hebben in de provincie Antwerpen zijn onderworpen aan de algemene provinciebelasting.

Onder gezin wordt verstaan:

  • een persoon die alleen leeft;
  • twee of meer personen die, al dan niet verwant, gewoonlijk in één en dezelfde woning verblijven en er samenwonen.

De belasting wordt gevestigd op naam van de referentiepersoon van het gezin overeenkomstig de inschrijving in het bevolkingsregister.

Hoeveel bedraagt de belasting?

Voor 2020 is het tarief 39 euro.

Krijg ik uitstel van betaling door de coronacrisis?

Het provinciebestuur wil absoluut voorkomen dat inwoners in deze moeilijke tijden in financiële problemen komen. Daarom besliste de deputatie van de provincie Antwerpen om de algemene provinciebelasting vier maanden niet actief in te vorderen.

Als je jouw provinciebelasting niet kan betalen binnen twee maanden zoals vermeld op je aanslagbiljet, krijg je hiervoor vier maanden tijd. Als dit uitstel niet afdoende is, , kan je best bijkomend afspraken maken met de dienst Fiscaliteit over een afbetalingsplan.

Wie moet de belasting niet betalen?

  • De referentiepersoon die op 1 januari 2020 geniet van het recht op verhoogde tegemoetkoming.
  • De referentiepersoon die op 1 januari 2020 geniet van het recht op maatschappelijke integratie en bijvoorbeeld een leefloon ontvangt.

Toch een aanslagbiljet ontvangen en je denkt in aanmerking te komen voor vrijstelling?

Stuur het aanslagbiljet terug, samen met een attest van het OCMW dat aantoont dat je op 1 januari 'recht op maatschappelijke integratie' had, of met een attest van je ziekenfonds dat aantoont dat je op 1 januari 'recht op verhoogde tegemoetkoming' had.

Kleefbriefjes van het ziekenfonds worden niet als bewijs aanvaard.

Let op!

De persoon die op het attest vermeld staat, moet dezelfde zijn als de referentiepersoon op wiens naam de belasting is gevestigd.

Terugzenden kan per e-mail naar belastingen@provincieantwerpen.be of per post naar provincie Antwerpen, dienst Fiscaliteit, Koningin Elisabehtlei 22, 2018 Antwerpen. 

Je hebt hiervoor drie maanden de tijd (te tellen vanaf de derde werkdag na de verzenddatum van het aanslagbiljet). 

Algemene provinciebelasting digitaal 

Het aanslagbiljet gezinnen kan je ook digitaal krijgen. Het enige dat je daarvoor moet doen is je vóór 15 februari 2020 registreren op het online belastingportaal. Je zal dan het nieuwe aanslagbiljet vanaf 2020 digitaal krijgen.