Algemene provinciebelasting

Wie is de belasting verschuldigd?

Alle gezinnen die op 1 januari van het aanslagjaar hun hoofdverblijfplaats hebben in de provincie Antwerpen zijn onderworpen aan de algemene provinciebelasting.

Onder gezin wordt verstaan:

  • een persoon die alleen leeft;
  • twee of meer personen die, al dan niet verwant, gewoonlijk in één en dezelfde woning verblijven en er samenwonen.

De belasting wordt gevestigd op naam van de referentiepersoon van het gezin overeenkomstig de inschrijving in het bevolkingsregister.

Hoeveel bedraagt de belasting?

Voor 2022 is het tarief 40 euro.

Wie moet de belasting niet betalen?

  • De referentiepersoon die op 1 januari 2022 geniet van het recht op verhoogde tegemoetkoming.
  • De referentiepersoon die op 1 januari 2022 geniet van het recht op maatschappelijke integratie en bijvoorbeeld een leefloon ontvangt.

Toch een aanslagbiljet ontvangen en je denkt in aanmerking te komen voor vrijstelling?

Stuur het aanslagbiljet terug, samen met een attest van het OCMW dat aantoont dat je op 1 januari 'recht op maatschappelijke integratie' had, of met een attest van je ziekenfonds dat aantoont dat je op 1 januari 'recht op verhoogde tegemoetkoming' had.

Kleefbriefjes van het ziekenfonds worden niet als bewijs aanvaard.

Let op!

De persoon die op het attest vermeld staat, moet dezelfde zijn als de referentiepersoon op wiens naam de belasting is gevestigd.

Terugzenden kan per e-mail naar belastingen@provincieantwerpen.be of per post naar provincie Antwerpen, dienst Fiscaliteit, Koningin Elisabethlei 22, 2018 Antwerpen. 

Je hebt hiervoor drie maanden de tijd (te tellen vanaf de derde werkdag na de verzenddatum van het aanslagbiljet). 

Algemene provinciebelasting digitaal via eBox

De aanslagbiljetten algemene provinciebelasting 2022 zijn reeds de deur uit.

Wens je het aanslagbiljet algemene provinciebelasting vanaf 2023 digitaal via eBox te ontvangen ? Activeer dan je eBox vóór 1 maart 2023.

Hoe activeer je je eBox?

- via Mijn Burgerprofiel van Informatie Vlaanderen
- via de portaalsite 'my e-box' van de Federale Overheid
- via een privé partner als Doccle, TrustO, KBC Mobile App, Bpost bank.