Bossen

Boomtoppen bosgroepen provincie antwerpen

Waarom meer bos? Daarom!

 • gevarieerde bossen zijn goed voor de biodiversiteit, er leven meer verschillende plant- en diersoorten
 • een bos werkt als een airco en biedt schaduw en verkoeling op hete dagen
 • bossen zuiveren onze lucht en produceren zuurstof
 • contact met bossen verlaagt onze stress
 • bossen nemen CO2 op

Meer en beter bos

Als provincie willen we niet alleen meer bos, dichtbij en toegankelijk voor iedereen, we streven ook naar beter bos. Want een gezond, gevarieerd bos is beter bestand tegen de klimaatverandering en tegen ziektes. Het zijn bovendien hotspots van biodiversiteit, waar verschillende plant- en diersoorten een thuis vinden.

Door onze bossen met elkaar te verbinden en groter te maken, waken we over het grotere geheel en gaan we versnippering tegen. Verschillende bossen zijn immers eilandjes in het landschap geworden, onder andere door verstedelijking en intensievere landbouw.

Van beleid naar bos

Als provincie maken we beheerplannen voor verschillende types natuur, zowel voor gemeenten als voor onze eigen bossen en domeinen. Waar mogelijk maken we ruimte voor recreatie of rust in onze bossen. We behouden het overzicht en komen zo tot een overkoepelende visie op bosbeheer.

Op het terrein werken we samen met de Regionale Landschappen en bosgroepen, zij vertalen het beleid naar concrete acties en staan als experts met beide voeten in het veld. Samen met hen werken we aan:

 • Plantacties: we ondersteunen aanplantingen van bossen bij gemeenten, privé-eigenaars, scholen, jeugdbewegingen …
 • Ruimte voor recreatie en beleving in het bos: o.a. speelbossen, wandelpaden en fietsroutes in het bos.
 • Een evenwichtig bosbeheer, zodat verschillende plant- en diersoorten zich thuis voelen in onze bossen.
 • Biodiverse bosranden: we houden jaarlijks een actie voor privé-boseigenaars waarbij ze aan een voordelig tarief plantgoed kunnen kopen voor hun bosranden.
 • Het ondersteunen van eigenaars bij de opmaak van hun beheerplannen en/of het aanvragen van vergunningen en subsidies
 • De begeleiding van eigenaars bij het duurzaam beheer van hun bos
 • We zoeken naar kansen om terreinen te bebossen en creëren een draagvlak voor meer bos
Icoon bos

BEN JE EIGENAAR VAN EEN STUK BOS?

Privé of openbaar, klein of groot, iedereen kan bij een bosgroep aansluiten. Geniet van de ondersteuning en het advies dat een bosgroep je kan bieden en sluit gratis aan bij een bosgroep in jouw buurt.
Klik hier en ontdek bij welke bosgroep jij hoort.