Stiltegebieden

Sfeerfoto Kalmthoutse Heide
De avond valt in het stiltegebied van de Kalmthoutse Heide

Stille gebieden komen in Vlaanderen helaas steeds minder voor. De ruimte om rust en stilte te vinden wordt bedreigd door een zeer dicht wegennet, steeds intensiever luchtvaartverkeer, een minder gunstige ruimtelijke ordening (denk aan lintbebouwing), luidruchtige recreatie, een hoge graad van industrialisatie, enz.

Sfeerfoto Kalmthoutse Heide
Een oude rustbank in het midden van de Kalmthoutse Heide

De provincie Antwerpen vindt stilte, rust en ruimte belangrijk en wil die behouden en bewaken. Vanuit een bottom-up benadering selecteren we gebieden die opportuun zijn om rond het thema te werken.  Als er voldoende draagvlak is, kan er overgegaan worden tot een akoestisch onderzoek door het Provinciaal Instituut voor Hygiëne.  Dit kan leiden tot de afbakening van een stiltegebied.

Een stiltegebied biedt lokaal heel wat extra recreatieve en toeristische mogelijkheden, zoals thematische wandelingen rond stilte.