Natuurprojecten

Ons werk is altijd een combinatie van het terrein verkennen en in kaart brengen, ons verder verdiepen in de geschiedenis ervan, overleggen, zoeken naar kansen en oplossingen en uitschrijven van doelstellingen en maatregelen.

Je kunt bij ons terecht voor:

 • Projecten op maat
 • Ecologisch inrichtingsplan
 • Beheerplan voor parken, bossen en natuurgebieden
 • Bermbeheerplan
 • Inrichtingsplan poelen en andere waterpartijen
 • Groeninventaris

Meer details over ons aanbod vind je op onderstaande pagina’s of in de brochure 'inzOOmen op samenwerking’ vanaf pagina 56.

Onze aanpak voor beheerplannen

 • Of het nu gaat om een bos, park, berm, landschap, bedrijventerrein of nieuw stukje natuur, we starten altijd met ter plaatse in detail te bekijken welke planten en dieren er zijn.
 • Vanuit onze inventarisaties gaan we samen met de opdrachtgevers en iedereen die betrokken is bij het gebied op zoek naar kansen voor planten, dieren, recreanten en gebruikers.
 • Die doelstellingen gieten we daarna in kant en klare beheermaatregelen.
 • Voor nieuwe natuur maken we een schets die als basis kan dienen voor de realisatie
 • Vaak geven we over het plan ook een woordje uitleg aan alle geïnteresseerden.
 • Waar mogelijk passen we het plan in een wettelijk vastgelegde planvorm en begeleiden we jullie in de goedkeuringsprocedure zodat jullie kunnen genieten van de voordelen van een goedgekeurd beheerplan. Als dat niet mogelijk is, werken we samen een plan op maat uit.

Onze aanpak voor inventarissen

 • We kunnen een volledige inventaris aanleveren, bijvoorbeeld van alle kleine landschapselementen of groenelementen in beheer door een gemeente.
 • Alle gegevens worden digitaal verzameld en aan jullie digitaal en gebruiksklaar bezorgd.

Advies

Je kunt bij ons terecht met de meest uiteenlopende vragen over natuur. Wil je de naam weten van een merkwaardige boom in een gemeentelijk park? Heb je vragen over giftige planten? Problemen met pestsoorten? Wens je advies over soortenkeuze bij aanplantingen? Heb je problemen met insecten of andere beestjes? Ook daarvoor kun je het team Studie contacteren. Neem zeker ook een kijkje op onze pagina over dieren en planten.

Maatwerk

Vind je niet wat je zoekt in het vaste aanbod van natuurprojecten, neem dan vrijblijvend contact op met ons voor projecten op maat.

Korting voor gemeenten

Gemeenten die het contract met de provincie ondertekenden krijgen 40 procent korting voor het uitvoeren van natuurprojecten.  

Nieuws