Digitale documenten

Registratie 

Wie kan zich registreren?

Ieder bedrijf of zelfstandige kan zich registreren op het online belastingportaal.

Wanneer registreer ik mij als bedrijf of zelfstandige?

Je kan je op ieder moment tijdens het jaar registreren. Vanaf het moment van registratie ontvang je de nog te versturen belastingdocumenten van dat jaar 202X (aangifteformulier, aanslagbiljet, herinnering, ...) via e-mail, Zoomit of Doccle. 

Om je te registeren dien je 1 van onderstaande 4 dingen bij de hand te houden:

- Itsme app op je smartphone
- eID en aangesloten kaartlezer
- Federaal Token
- Beveiligingscode via mobiele app 

Na een succesvolle registratie krijg je vanaf het moment van registratie alle belastingdocumenten digitaal.

Welke stappen neem ik als wettelijk vertegenwoordiger van mijn onderneming om mij aan te melden en vervolgens te registeren op het online belastingportaal?

1. Surf naar https://belastingen.provincieantwerpen.be
    Ga naar Provinciebelasting op de bedrijven --> Digitale documenten

    Klik op de knop ‘REGISTREER NU’. 

2. Klik op de knop 'Aanmelden'

Je krijgt 4 mogelijkheden om je aan te melden. 

Online Smart Cities - overheidsloket aanmeldmogelijkheden

Je wordt vervolgens doorverwezen naar CSAM waar je de nodige authenticatie (o.a. itsme app, pincode eID: indien je hebt gekozen om aan te melden met eID en kaartlezer, beveiligingscode mobiele app) ingeeft.

3. Klik op je onderneming waar je wettelijke vertegenwoordiger (hoofdtoegangsbeheerder) van bent.

Aanmelden NAMENS ‘naam onderneming’

Je registreert (registratieformulier) je onderneming op het online belastingportaal. Na registratie ontvang je een bevestigingsmail. 

Mandateringen

Kan ik als boekhouder (persoonlijke naam) in naam van een onderneming aanmelden en registreren?

Ja, je kan als boekhouder in naam van een onderneming aanmelden als je van de wettelijk vertegenwoordiger van de onderneming de juiste rechten hebt gekregen. Wanneer je vervolgens aanmeldt verschijnt de onderneming(en) automatisch waarvoor je de rechten hebt gekregen.

Welke stappen dient de wettelijk vertegenwoordiger van een onderneming te nemen zodat zijn/ haar boekhouder, accountant of belastingconsulent de juiste rechten heeft tot aanmelden en registratie in naam van de onderneming? 

1.  Surf naar https://csam.be/nl/beheer-toegangsbeheerders.html en registreer je als hoofdtoegangsbeheerder.

2.  Surf  naar https://vo-gebruikersbeheer.vlaanderen.be en meld je (hoofdtoegangsbeheerder) aan in het gebruikersbeheer van de Vlaamse Overheid.      

        a. Voeg je boekhouder/ accountant/ belastingconsulent toe
            (nieuwe persoon toevoegen)
        b. Koppel je boekhouder aan je onderneming (Koppel gebruiker aan 
            organisatie
)
        c. Ken een gebruikersrecht (rol) toe aan je boekhouder:

            - Gebruikersrecht: 'Overheidsloket.be gebruiker'
            - Kies de begin- en einddatum
            - Selecteer de dienst: 'Aangiften en vorderingen' 
  
          - Voeg de afnemer toe: 'Provincie Antwerpen'.
                   

            Bevestig

  Meer info over toekennen van gebruikersrechten (rollen) en hoe dit werkt:
  https://overheid.vlaanderen.be/gebruikersbeheer#5

Kan de wettelijk vertegenwoordiger van een onderneming een personeelslid/ medewerker aanstellen als toegangsbeheerder om vervolgens aan te melden en te registreren?

Ja, dat is mogelijk.
 

Welke stappen dient de wettelijke vertegenwoordiger van een onderneming hiervoor te nemen?

  1. Surf naar https://csam.be/nl/beheer-toegangsbeheerders.html en registreer je als hoofdtoegangsbeheerder.

  2. Surf naar https://vo-gebruikersbeheer.vlaanderen.be en meld je (hoofdtoegangsbeheerder) aan in het
    gebruikersbeheer van de Vlaamse Overheid.

            a. Voeg je medewerker toe (nieuwe persoon toevoegen)
            b. Koppel je medewerker aan je onderneming (Koppel gebruiker aan
                organisatie
)
            c. Ken een gebruikersrecht (rol) toe aan je medewerker:

                - Gebruikersrecht: ‘Overheidsloket.be gebruiker’.
                - Kies de begin- en einddatum
                - Selecteer de dienst ‘Aangiften en vorderingen’
                - Voeg de afnemer toe: Provincie Antwerpen
                

                Bevestig

gebruikersrechten...

Meer info over het toekennen van gebruikersrechten (rollen) en hoe dit werkt:
https://overheid.vlaanderen.be/gebruikersbeheer#5

Wat als ik als wettelijk vertegenwoordiger van mijn onderneming niet kan aanmelden om vervolgens te registeren op het online belastingportaal?

Waarschijnlijk heb je je digitale sleutels bij CSAM nog niet geactiveerd.
Als wettelijk vertegenwoordiger (gebruiker) van een onderneming dien je eerst éénmalig je digitale sleutels (eID en kaartlezer, beveiligingscode - token, beveiligingscode – sms , itsme app…) te activeren alvorens je je kan aanmelden en registreren op het online belastingportaal.

Activatie digitale sleutels, klik op onderstaande link CSAM:
https://csam.be/nl/egov-profiel.html

Wat als ik mijn onderneming niet zie staan op het aanmeldscherm 'Overheidsloket.be ACC'?

Klik op de knop 'Hulp Nodig?'
 

Aanmelden overheidsloket

Indien ik zowel algemene provinciebelasting als provinciebelasting op de bedrijven ben verschuldigd, dien ik mij dan 2 maal te registeren op het online belastingportaal?

Ja, je dient je zowel voor de algemene provinciebelasting als voor de provinciebelasting op de bedrijven te registreren op het online belastingportaal.

Wat als ik mijn provinciebelasting op de bedrijven ook in 2020 op papier wil krijgen?

Dan hoef je als bedrijf niets te doen. Wie zich niet registreert krijgt in 2020 alle belastingdocumenten op papier.

Wie toch van gedachte verandert, kan zich gewoon registreren en zal alle belastingdocumenten bedrijven vanaf dan, moment registratie, digitaal krijgen.

Gegevens raadplegen/ wijzigen

 

Wat als ik mijn gegevens (tel nr., e-mail, keuze e-mail/ Doccle/ Zoomit) wil wijzigen?

Log je dan aan op het online belastingportaal, wijzig je gegevens bij de tegel 'Mijn gegevens' en sla deze op.

Online belastingportaal

Kan ik het informatiekanaal ten alle tijden wijzigen? M.a.w. kan ik veranderen tussen e-mail, Zoomit of Doccle?

Ja dat is mogelijk. Meld je aan op het online belastingportaal en wijzig je gegevens - het informatiekanaal bij de tegel 'Mijn gegevens'. 

Aangifte

Kan ik een nieuwe aangifte indienen via het online belastingportaal?

Ja, meld je aan op het online belastingportaal. Klik op de knop 'nieuwe aangifte' bij 'Mijn aangiften'. 

Kan ik een stopzetting van vestiging, maatschappelijke zetel doorgeven via het online belastingportaal?

Ja, meld je aan op het online belastingportaal en geef de stopzetting door bij 'Mijn aangiften'.

Wat met de algemene provinciebelasting?

De algemene provinciebelasting is sinds 2018 ook digitaal. Bij registratie op het online belastingportaal vóór 15 februari 2020 ontvang je vanaf 2020 je aanslagbiljet algemene provinciebelasting digitaal. 

Waar kan ik terecht met vragen rond aanmelden en registratie?

Provincie Antwerpen
Dienst Fiscaliteit
Koningin Elisabethlei 22
2018 Antwerpen
belastingen@provincieantwerpen.be
03.240.53.46