Belastingaangifte (digitaal)

Digitale aangifte

Sinds 2021 kan je je aangifteformulier op een eenvoudige manier online wijzigen en indienen.

Aangifteplicht

De belastingplichtige moet per afzonderlijke vestiging een aangifte doen. De correct ingevulde en gehandtekende aangifte moet uiterlijk op 20 april van het aanslagjaar worden ingediend.  

Om het de belastingplichtige zo eenvoudig mogelijk te maken, verstuurt de dienst Fiscaliteit voor de meeste vestigingen een voorstel van aangifte. Daarop staat de belaste oppervlakte vermeld zoals die bij de dienst gekend is. De vestigingen die bij de dienst gekend zijn zonder voldoende informatie over de oppervlakte krijgen een aangifteformulier.

Wie een voorstel van aangifte ontvangt is, voor de betrokken vestiging, vrijgesteld van de aangifteplicht indien de voorgedrukte gegevens overeenstemmen met de werkelijke toestand. Indien de belastingplichtige vaststelt dat de voorgedrukte gegevens onjuist of onvolledig zijn moet het voorstel van aangifte verbeterd worden teruggezonden. 


De belastingplichtige die geen of te weinig aangifteformulieren heeft ontvangen, moet uit eigen beweging en voor elke vestiging uiterlijk op 20 april van het aanslagjaar aangifte doen. 

Download hiervoor het blanco aangifteformulier 2024

Hoe dien ik mijn aangifte in?

Het ingevulde aangifteformulier kan je vóór 20 april:

 -  bij voorkeur digitaal indienen via onderstaande link

- per post opsturen naar de Provincie Antwerpen, dienst Fiscaliteit, Koningin Elisabethlei 22, 2018 Antwerpen

 

Een extra vestiging kan je steeds via het blanco aangifteformulier per e-mail belastingen@provincieantwerpen.be aangeven.