Belastingaangifte

Aangifteplicht

De belastingplichtige moet per afzonderlijke vestiging een aangifte doen. De correct ingevulde en gehandtekende aangifte moet uiterlijk op 20 april van het aanslagjaar worden ingediend.  

Om het de belastingplichtige zo eenvoudig mogelijk te maken, zendt de dienst Fiscaliteit voor de meeste vestigingen een voorstel van aangifte. Daarop staat de belaste oppervlakte vermeld zoals die bij de dienst gekend is. De vestigingen die bij de dienst gekend zijn zonder voldoende informatie over de oppervlakte krijgen een aangifteformulier.

Wie een voorstel van aangifte ontvangt is, voor de betrokken vestiging, vrijgesteld van de aangifteplicht indien de voorgedrukte gegevens overeenstemmen met de werkelijke toestand. Indien de belastingplichtige vaststelt dat de voorgedrukte gegevens onjuist of onvolledig zijn moet het voorstel van aangifte verbeterd worden teruggezonden. 

De belastingplichtige die geen of te weinig aangifteformulieren heeft ontvangen, moet uit eigen beweging en voor elke vestiging uiterlijk op 20 april van het aanslagjaar aangifte doen.

 

Download het aangifteformulier 2020.

Hoe dien ik mijn aangifte in?

Het ingevulde aangifteformulier kan je: 

  • mailen naar belastingen@provincieantwerpen.be
  • per post opsturen naar de dienst Fiscaliteit, Koningin Elisabethlei 22, 2018 Antwerpen
  • of ter plaatse tegen ontvangstbewijs afgeven aan het onthaal op het gelijkvloers 

Digitaal aangifteformulier

Wie zich als onderneming (zelfstandige, vennootschap) al heeft geregistreerd op het online belastingportaal kan zijn aangifte digitaal indienen en wijzigen.