Veelgestelde vragen

Algemene vragen

Waarom betaal ik provinciebelasting?

Hoe betaal ik de provinciebelasting?

Ik ben mijn aanslagbiljet verloren. Wat doe ik?

Ik heb het financieel moeilijk. Wat kan ik doen?

Algemene provinciebelasting op bedrijfsvestigingen

Wie is belastingplichtig?

Ben ik verplicht aangifte te doen?

Waar vind ik een aangifteformulier?

Is een zelfstandige in bijberoep ook onderworpen aan deze belasting?

Ik werk als zelfstandige in mijn eigen woning en heb geen aparte ruimte voor mijn beroep, moet ik dan een vestiging aangeven?

Ik werk als zelfstandige uitsluitend op verplaatsing, moet ik dan een vestiging aangeven?

Is een slapende vennootschap belastingplichtig?

Is een vennootschap in vereffening ook belastingplichtig?

Kan ik een gedeeltelijke terugbetaling krijgen bij een stopzetting van een bedrijf of een vestiging in de loop van het jaar?

Moet ik toch betalen als ik een bezwaar indien?

Waarom krijg ik een kennisgeving van ambtshalve inkohiering?

Waarom wordt er een verhoging aangerekend bij mijn aanslag?

Wat als ik niet akkoord ga met een belastingverhoging?

Digitaal belastingportaal/ registratie

Wie kan zich registreren?

Wanneer registreer ik mij al bedrijf of zelfstandige?

Hoe kan ik mij aanmelden op het belastingportaal?

Welke stappen neem ik als wettelijk vertegenwoordiger van mijn onderneming om mij aan te melden en vervolgens te registeren op het online belastingportaal?

Kan ik als boekhouder (persoonlijke naam) in naam van een onderneming aanmelden en registreren?

Welke stappen dient de wettelijk vertegenwoordiger van een onderneming te nemen zodat zijn/ haar boekhouder, accountant of belastingconsulent de juiste rechten heeft tot aanmelden en registratie in naam van de onderneming?

Kan de wettelijk vertegenwoordiger van een onderneming een personeelslid/ medewerker aanstellen als toegangsbeheerder om vervolgens aan te melden en te registreren?

Welke stappen dient de wettelijke vertegenwoordiger van een onderneming hiervoor te nemen?

Wat als ik als wettelijk vertegenwoordiger van mijn onderneming niet kan aanmelden om vervolgens te registeren op het online belastingportaal?

Wat als ik mijn onderneming niet zie staan op het aanmeldscherm 'Overheidsloket.be ACC'?

Wat als ik mijn provinciebelasting op de bedrijven ook in 2021 op papier wil krijgen?

Wat als ik mijn gegevens (tel nr., e-mail, keuze e-mail/ Doccle/ Zoomit) wil wijzigen?

Kan ik het informatiekanaal ten alle tijden wijzigen? M.a.w. kan ik veranderen tussen e-mail, Zoomit of Doccle?

(Digitaal) aangifteformulier

Hoe dien ik mijn aangifte in?

Waar vind ik een blanco aangifteformulier?

Is de maatschappelijke zetel ook een vestiging?

Ik heb geen bevestigingsmail bij het verzenden van het digitaal aangifteformulier ontvangen. Hoe komt dat?

Ik kan niet aanmelden bij het digitaal aangifteformulier. Hoe komt dat?

De bijlagen kunnen niet worden toegevoegd aan de digitale aangifte. Hoe komt dat? Wat gaat er mis?

 

Waarom betaal ik provinciebelasting?

Met de provinciebelasting financieren we de dienstverlening van de provincie Antwerpen. Dit gaat van de provinciale groendomeinen (o.a. Rivierenhof, Vrijbroekpark) over de aanleg van fietsostrades tot scholen.

Daarnaast verzetten we ook veel werk dat minder zichtbaar, maar daarom niet minder noodzakelijk is. Bijvoorbeeld het onderhoud van 2.400 kilometer aan waterlopen waardoor we wateroverlast in onze provincie proberen te vermijden.

Op onze website vind je meer informatie over de dienstverlening van de provincie.

Hoe betaal ik de provinciebelasting?

Je schrijft het te betalen bedrag van het aanslagbiljet over op:

het rekeningnummer BE 80 7775 9105 0277 op naam van de provincie Antwerpen

- met de gestructureerde mededeling

Je vindt de betaalgegevens terug in de kader op het aanslagbiljet.

Ik ben mijn aanslagbiljet verloren. Wat doe ik?

Neem contact op met de dienst Fiscaliteit. Je kan per e-mail naar belastingen@provincieantwerpen.be of per post een kopie van je aanslagbiljet aanvragen.

Ik heb het financieel moeilijk. Wat kan ik doen?

Vraag per e-mail of per brief een gespreide betaling of een uitstel van betaling aan bij de dienst Fiscaliteit.

Wie is belastingplichtig?

Het bedrijf, de natuurlijk persoon die zelfstandig een beroepsactiviteit uitoefent (ook stagiairs), de vennootschap, de vennootschap in vereffening, ... is belastingplichtig.

Ben ik verplicht aangifte te doen?

Ja, elke belastingplichtige moet jaarlijks bij de dienst Fiscaliteit aangifte doen voor al zijn vestigingen in de provincie Antwerpen. Ook elke wijziging aan een bestaande vestiging (ander adres, andere oppervlakte,…) moet worden aangegeven. De aangifte moet ten laatste op 20 april toekomen bij de dienst Fiscaliteit.

Deze aangifteplicht valt weg als de belastingplichtige het vorige jaar voor deze vestiging werd belast op basis van een correcte aangifte en voor zover de belastingplichtige dit jaar een voorstel van aangifte ontvangt. In dat geval moet er enkel aangifte gedaan worden van eventuele wijzigingen. Voor deze vestigingen verzendt de dienst fiscaliteit dus een voorgedrukt formulier ‘voorstel van aangifte’ met de gekende gegevens. Dit formulier vermeldt uitdrukkelijk dat het niet moet worden teruggezonden indien er niets gewijzigd is.

Waar vind ik een aangifteformulier?

Voor elk vestigingsadres dat bij de dienst fiscaliteit gekend is ontvang je een aangifteformulier per post of digitaal.

Voor andere vestigingen kan je hier een formulier downloaden.

Op aanvraag stuurt de dienst fiscaliteit ook bijkomende formulieren per e-mail op.

Je mag ook aangifte doen (per e-mail of per post) zonder gebruik te maken van de standaardformulieren.

Is een zelfstandige in bijberoep ook onderworpen aan deze belasting?

Ja. Ook zelfstandigen in bijberoep zijn belastingplichtig.

Ik werk als zelfstandige in mijn eigen woning en heb geen aparte ruimte voor mijn beroep, moet ik dan een vestiging aangeven?

Ja. Een aparte ruimte is niet vereist om belastbaar te zijn. Je bent in het kader van je beroepswerkzaamheid bereikbaar op je privéadres en van daaruit wordt je beroepswerkzaamheid gestuurd en gecoördineerd.

Ik werk als zelfstandige uitsluitend op verplaatsing, moet ik dan een vestiging aangeven?

Ja, elke zelfstandige valt onder de provinciebelasting op de bedrijven. Indien je uitsluitend ambulant je beroep uitoefent, dan word je geacht deze activiteit te organiseren vanuit je thuisadres. Je moet dan je thuisadres aangeven als vestiging. Enkele voorbeelden van ambulante activiteiten zijn: huis-aan-huisverkoop, marktkramers, homeparty's, lichaamsverzorging aan huis, ...

Is een slapende vennootschap belastingplichtig?

Ja. Er hoeft geen activiteit te zijn opdat er belastingplicht zou zijn.

Is een vennootschap in vereffening ook belastingplichtig?

Ja. Zolang de vereffening niet gesloten is, blijft de vennootschap bestaan en is ze dus belastingplichtig.

Kan ik een gedeeltelijke terugbetaling krijgen bij een stopzetting van een bedrijf of een vestiging in de loop van het jaar?

Neen. De belasting is jaarlijks en ondeelbaar. De toestand op 1 januari van het aanslagjaar is bepalend om de belastingplicht vast te stellen.

Moet ik toch betalen als ik een bezwaar indien?

Ja, als je een bezwaar hebt ingediend moet je alleszins het niet-betwiste gedeelte van de belasting betalen.

Waarom krijg ik een kennisgeving van ambtshalve inkohiering?

Bij gebrek aan aangifte binnen de gestelde termijn, of in geval van onjuiste, onvolledige of onnauwkeurige aangifte, wordt de belasting ambtshalve ingekohierd.

Alvorens tot inkohiering wordt overgegaan krijg je een kennisgeving van ambtshalve inkohiering, ten eerste om je toe te laten de vermelde gegevens na te kijken en, zo nodig, verbeterd terug te sturen. Je hebt daar een maand de tijd voor, te rekenen de 3de werkdag volgend op de verzenddatum van de kennisgeving.

Ten tweede krijg je een kennisgeving van ambtshalve inkohiering om je te informeren dat een verhoging zal worden toegepast en wat het bedrag is van die verhoging.

Waarom wordt er een verhoging aangerekend bij mijn aanslag?

Bij gebrek aan aangifte binnen de gestelde termijn, of in geval van onjuiste, onvolledige of onnauwkeurige aangifte, wordt de belasting ambtshalve ingekohierd na verzending van een kennisgeving van ambtshalve inkohiering.

De ambtshalve inkohiering gebeurt met een verhoging.

Wat als ik niet akkoord ga met een belastingverhoging?

Je hebt een maand vanaf de derde werkdag volgend op de verzenddatum van de kennisgeving, de tijd om te reageren op het aangetekend schrijven dat de belastingaanslag voorafgaat. Indien je niet akkoord gaat met de vastgestelde overtreding moet je alsnog bewijzen dat je aangifte tijdig en correct werd ingediend. Je kunt ook reageren als je niet akkoord gaat met de ambtshalve vastgestelde gegevens.

Wie kan zich registreren?

Ieder bedrijf of zelfstandige kan zich registreren op het online belastingportaal.

Wanneer registreer ik mij als bedrijf of zelfstandige?

Je kan je op ieder moment tijdens het jaar registreren. Vanaf het moment van registratie ontvang je de nog te versturen belastingdocumenten van dat jaar 202X (aangifteformulier, aanslagbiljet, herinnering, ...) via e-mail, Zoomit of Doccle.

Hoe kan ik mij aanmelden op het belastingportaal?

Om je aan te melden en vervolgens te registeren dien je 1 van onderstaande 4 dingen bij de hand te houden:

- Itsme app op je smartphone
- eID en aangesloten kaartlezer
- Federaal token
- Beveiligingscode via mobiele app

Na een succesvolle registratie krijg je vanaf het moment van registratie alle belastingdocumenten digitaal.

Welke stappen neem ik als wettelijk vertegenwoordiger van mijn onderneming om mij aan te melden en vervolgens te registeren op het online belastingportaal?

1. Surf naar www.provincieantwerpen.be/belastingen

Ga naar Algemene provinciebelasting op bedrijfsvestigingen --> Digitale documenten: portaal

Klik op de knop ‘REGISTREER NU’.

2. Klik op de knop 'Aanmelden'

Je krijgt 4 mogelijkheden om je aan te melden.

Online Smart Cities - overheidsloket aanmeldmogelijkheden

Je wordt vervolgens doorverwezen naar CSAM waar je de nodige authenticatie (o.a. itsme app, pincode eID: indien je hebt gekozen om aan te melden met eID en kaartlezer, beveiligingscode mobiele app) ingeeft.

3. Klik op je onderneming waar je wettelijke vertegenwoordiger (hoofdtoegangsbeheerder) van bent.

Aanmelden NAMENS ‘naam onderneming’

Je registreert (tegel 'Mijn gegevens' registratieformulier) je onderneming op het online belastingportaal. Na registratie ontvang je een bevestigingsmail.

Mandateringen

Kan ik als boekhouder (persoonlijke naam) in naam van een onderneming aanmelden en registreren?

Ja, je kan als boekhouder in naam van een onderneming aanmelden als je van de wettelijk vertegenwoordiger van de onderneming de juiste rechten hebt gekregen. Wanneer je vervolgens aanmeldt verschijnt de onderneming(en) automatisch waarvoor je de rechten hebt gekregen.

Welke stappen dient de wettelijk vertegenwoordiger van een onderneming te nemen zodat zijn/ haar boekhouder, accountant of belastingconsulent de juiste rechten heeft tot aanmelden en registratie in naam van de onderneming?

1. Surf naar https://csam.be/nl/beheer-toegangsbeheerders.html en registreer je als hoofdtoegangsbeheerder.

2. Surf naar https://vo-gebruikersbeheer.vlaanderen.be en meld je (hoofdtoegangsbeheerder) aan in het gebruikersbeheer van de Vlaamse Overheid.

a. Voeg je boekhouder/ accountant/ belastingconsulent toe
    Gebruiker Voeg toe: geef het rijksregisternummer in

b. Koppel je boekhouder aan je onderneming:
    Knop: Koppel gebruiker aan organisatie

c. Ken een gebruikersrecht (rol) toe aan je boekhouder:
    Knop: Ken gebruikersrecht toe

    - Gebruikersrecht: 'Overheidsloket.be gebruiker'
    - Kies de begin- en einddatum
    - Selecteer de dienst: 'Aangiften en vorderingen'
    - Voeg de afnemer toe: 'Provincie Antwerpen'.

Bevestig

Meer info over toekennen van gebruikersrechten (rollen) en hoe dit werkt: handleiding gebruikersrechten

Kan de wettelijk vertegenwoordiger van een onderneming een personeelslid/ medewerker aanstellen als toegangsbeheerder om vervolgens aan te melden en te registreren?

Ja, dat is mogelijk.

Welke stappen dient de wettelijke vertegenwoordiger van een onderneming hiervoor te nemen?

Surf naar https://csam.be/nl/beheer-toegangsbeheerders.html en registreer je als hoofdtoegangsbeheerder.

Surf naar https://vo-gebruikersbeheer.vlaanderen.be en meld je (hoofdtoegangsbeheerder) aan in het gebruikersbeheer van de Vlaamse Overheid.

a. Voeg je medewerker toe: kijk eerst via de zoekfunctie of je
    medewerker er al in zit. Indien niet:  Gebruiker voeg toe: geef
    het rijksregisternummer in

b. Koppel je medewerker aan je onderneming:
    knop: Koppel gebruiker aan organisatie

c. Ken een gebruikersrecht (rol) toe aan je medewerker:
    knop: Ken gebruikersrecht toe:

    - Gebruikersrecht: ‘Overheidsloket.be gebruiker’.
    - Kies de begin- en einddatum
    - Selecteer de dienst ‘Aangiften en vorderingen’
    - Voeg de afnemer toe: Provincie Antwerpen

    Bevestig

Meer info over het toekennen van gebruikersrechten (rollen) en hoe dit werkt: Handleiding gebruikersrechten

Wat als ik als wettelijk vertegenwoordiger van mijn onderneming niet kan aanmelden om vervolgens te registeren op het online belastingportaal?

Waarschijnlijk heb je je digitale sleutels bij CSAM nog niet geactiveerd.
Als wettelijk vertegenwoordiger (gebruiker) van een onderneming dien je eerst éénmalig je digitale sleutels (eID en kaartlezer, beveiligingscode - token, beveiligingscode – sms , itsme app…) te activeren alvorens je je kan aanmelden en registreren op het online belastingportaal.

Activatie digitale sleutels, klik op onderstaande link CSAM:
https://csam.be/nl/egov-profiel.html

Wat als ik mijn onderneming niet zie staan op het aanmeldscherm 'Overheidsloket.be ACC'?

Klik op de knop 'Hulp Nodig?'

Aanmelden overheidsloket

  

Wat als ik de algemene provinciebelasting op bedrijfsvestigingen ook in 2023 op papier wil krijgen?

Dan hoef je als bedrijf niets te doen. Wie zich niet registreert krijgt in 2023 alle belastingdocumenten op papier.

Wie toch van gedachte verandert, kan zich gewoon registreren en zal alle belastingdocumenten bedrijven vanaf dan, moment registratie, digitaal krijgen.

Gegevens raadplegen/ wijzigen

Wat als ik mijn gegevens (tel nr., e-mail, keuze e-mail/ Doccle/ Zoomit) wil wijzigen?

Log je dan aan op het online belastingportaal, wijzig je gegevens bij de tegel 'Mijn gegevens' en sla deze op.

Online belastingportaal

Kan ik het informatiekanaal ten alle tijden wijzigen? M.a.w. kan ik veranderen tussen e-mail, Zoomit of Doccle?

Ja dat is mogelijk. Meld je aan op het online belastingportaal en wijzig je gegevens - het informatiekanaal bij de tegel 'Mijn gegevens'.

Digitale aangifte

Hoe dien ik mijn aangifte in?

Het ingevulde aangifteformulier kan je vóór 20 april:

  • digitaal indienen
  • mailen naar belastingen@provincieantwerpen.be
  • per post opsturen naar de dienst Fiscaliteit, Koningin Elisabethlei 22, 2018 Antwerpen

Waar vind ik een blanco aangifteformulier?

Je vindt bij belastingaangifte een blanco aangifteformulier (PDF).

Is de maatschappelijke zetel ook een vestiging?

Ja, de maatschappelijke zetel is ook een vestiging en wordt eveneens belast. Indien je naast de maatschappelijke zetel nog een bijkomende (nieuwe) vestiging hebt, dien je deze ook aan te geven via een blanco aangifteformulier.  Het formulier vind je bij belastingaangifte op deze website.

Ik heb geen bevestigingsmail bij het verzenden van het digitaal aangifteformulier ontvangen. Hoe komt dat?

Indien je geen bevestigingsmail hebt ontvangen, kijk dan zeker je ‘spam folder’ na. Mogelijk is de e-mail daarin terecht gekomen en niet in je inbox.

Ik kan niet aanmelden bij het digitaal aangifteformulier. Hoe komt dat?

Waarschijnlijk kan dit twee oorzaken hebben:

- Ofwel geef je (een) foutieve code(s) in;
- Ofwel werd de vestiging al automatisch stopgezet naar aanleiding van de stopzetting van je onderneming in de Kruispuntbank van Ondernemingen.

De bijlagen kunnen niet worden toegevoegd aan de digitale aangifte. Hoe komt dat? Wat gaat er mis?

Indien je de bijlage niet in het aangifteformulier ziet staan, heb je waarschijnlijk je bewijsmateriaal niet opgeladen. Naast het selecteren van de bijlage dien je ook de bijlage ‘op te laden’. Klik hiervoor op de knop ‘Documenten opladen’.