Veelgestelde vragen

Algemene vragen

Waarom betaal ik provinciebelasting?

Hoe betaal ik de provinciebelasting?

Ik ben mijn aanslagbiljet verloren. Wat doe ik?

Ik heb het financieel moeilijk. Wat kan ik doen?

Algemene provinciebelasting op bedrijfsvestigingen

Wie is belastingplichtig?

Ben ik verplicht aangifte te doen?

Waar vind ik een aangifteformulier?

Is een zelfstandige in bijberoep ook onderworpen aan deze belasting?

Ik werk als zelfstandige in mijn eigen woning en heb geen aparte ruimte voor mijn beroep, moet ik dan een vestiging aangeven?

Ik werk als zelfstandige uitsluitend op verplaatsing, moet ik dan een vestiging aangeven?

Is een slapende vennootschap belastingplichtig?

Is een vennootschap in vereffening ook belastingplichtig?

Kan ik een gedeeltelijke terugbetaling krijgen bij een stopzetting van een bedrijf of een vestiging in de loop van het jaar?

Moet ik toch betalen als ik een bezwaar indien?

Waarom krijg ik een kennisgeving van ambtshalve inkohiering?

Waarom wordt er een verhoging aangerekend bij mijn aanslag?

Wat als ik niet akkoord ga met een belastingverhoging?

e-Box Enterprise

Wat is e-Box Enterprise?

Hoe weet ik of mijn bedrijf een e-Box heeft?

Ik wil voor mijn bedrijf de e-Box Enterprise activeren. Hoe doe ik dat?

Wat is het verschil tussen een actieve e-Box en 'totaal digitaal'?

Naar welke bedrijven verzendt de provincie Antwerpen, dienst Fiscaliteit de belastingdocumenten (aangifteformulier, aanslagbiljet) digitaal via e-Box?

Waar vind ik meer informatie (FAQ) over e-Box Enterprise?

Is het mogelijk om de belastingdocumenten algemene provinciebelasting op bedrijfsvestigingen (aangifteformulier, aangslagbiljet) via e-mail, Doccle of Zoomit te ontvangen?

Wat als mijn bedrijf de belastingdocumenten (aangifteformulier, aanslagbiljet) ook in 2024 op papier wil krijgen?

Kan ik mijn e-Box Enterprise deactiveren?

Neem jij een bedrijf over? Vergeet de digitale sleutels niet, anders geraak je niet in de e-Box Enterprise.

(Digitaal) aangifteformulier

Hoe dien ik mijn aangifte in?

Is de maatschappelijke zetel ook een vestiging?

Ik heb geen bevestigingsmail bij het verzenden van het digitaal aangifteformulier ontvangen. Hoe komt dat?

Ik kan niet aanmelden bij het digitaal aangifteformulier. Hoe komt dat?

De bijlagen kunnen niet worden toegevoegd aan de digitale aangifte. Hoe komt dat? Wat gaat er mis?

 

Waarom betaal ik provinciebelasting?

Met de provinciebelasting financieren we de dienstverlening van de provincie Antwerpen. Dit gaat van de provinciale groendomeinen (o.a. Rivierenhof, Vrijbroekpark) over de aanleg van fietsostrades tot scholen.

Daarnaast verzetten we ook veel werk dat minder zichtbaar, maar daarom niet minder noodzakelijk is. Bijvoorbeeld het onderhoud van 2.400 kilometer aan waterlopen waardoor we wateroverlast in onze provincie proberen te vermijden.

Op onze website vind je meer informatie over de dienstverlening van de provincie.

Hoe betaal ik de provinciebelasting?

1. Je scant de QR-code met je bankapp op je smartphone en doet de betaling. (= NIEUW vanaf 2024).

OF

2. Je schrijft het te betalen bedrag van het aanslagbiljet over op:

 het rekeningnummer BE 80 7775 9105 0277 op naam van de provincie Antwerpen met de gestructureerde mededeling

Je vindt de betaalgegevens terug in de kader op het aanslagbiljet.

Ik ben mijn aanslagbiljet verloren. Wat doe ik?

Neem contact op met de dienst Fiscaliteit. Je kan per e-mail naar belastingen@provincieantwerpen.be of per post een kopie van je aanslagbiljet aanvragen.

Ik heb het financieel moeilijk. Wat kan ik doen?

Vraag per e-mail of per brief een gespreide betaling of een uitstel van betaling aan bij de dienst Fiscaliteit.

Wie is belastingplichtig?

Het bedrijf, de zelfstandige in hoofd- of bijberoep, de vennootschap, de vennootschap in vereffening, ... is belastingplichtig.

Ben ik verplicht aangifte te doen?

Ja, elke belastingplichtige moet jaarlijks bij de dienst Fiscaliteit aangifte doen voor al zijn vestigingen in de provincie Antwerpen. Ook elke wijziging aan een bestaande vestiging (ander adres, andere oppervlakte,…) moet worden aangegeven. De aangifte moet ten laatste op 20 april toekomen bij de dienst Fiscaliteit.

Deze aangifteplicht valt weg als de belastingplichtige het vorige jaar voor deze vestiging werd belast op basis van een correcte aangifte en voor zover de belastingplichtige dit jaar een voorstel van aangifte ontvangt. In dat geval moet er enkel aangifte gedaan worden van eventuele wijzigingen. Voor deze vestigingen verzendt de dienst Fiscaliteit dus een voorgedrukt formulier ‘voorstel van aangifte’ met de gekende gegevens. Dit formulier vermeldt uitdrukkelijk dat het niet moet worden teruggezonden indien er niets gewijzigd is.

Waar vind ik een aangifteformulier?

Voor elk vestigingsadres dat bij de dienst Fiscaliteit gekend is ontvang je een aangifteformulier per post of digitaal.

Voor andere vestigingen kan je hier een formulier downloaden.

Op aanvraag stuurt de dienst Fiscaliteit ook bijkomende formulieren per e-mail op.

Je mag ook aangifte doen (per e-mail of per post) zonder gebruik te maken van de standaardformulieren.

Is een zelfstandige in bijberoep ook onderworpen aan deze belasting?

Ja. Ook zelfstandigen in bijberoep zijn belastingplichtig.

Ik werk als zelfstandige in mijn eigen woning en heb geen aparte ruimte voor mijn beroep, moet ik dan een vestiging aangeven?

Ja. Een aparte ruimte is niet vereist om belastbaar te zijn. Je bent in het kader van je beroepswerkzaamheid bereikbaar op je privéadres en van daaruit wordt je beroepswerkzaamheid gestuurd en gecoördineerd.

Ik werk als zelfstandige uitsluitend op verplaatsing, moet ik dan een vestiging aangeven?

Ja, elke zelfstandige valt onder de algemene provinciebelasting op bedrijfsvestigingen. Indien je uitsluitend ambulant je beroep uitoefent, dan word je geacht deze activiteit te organiseren vanuit je thuisadres. Je moet dan je thuisadres aangeven als vestiging. Enkele voorbeelden van ambulante activiteiten zijn: huis-aan-huisverkoop, marktkramers, homeparty's, lichaamsverzorging aan huis, ...

Is een slapende vennootschap belastingplichtig?

Ja. Er hoeft geen activiteit te zijn opdat er belastingplicht zou zijn.

Is een vennootschap in vereffening ook belastingplichtig?

Ja. Zolang de vereffening niet gesloten is, blijft de vennootschap bestaan en is ze dus belastingplichtig.

Kan ik een gedeeltelijke terugbetaling krijgen bij een stopzetting van een bedrijf of een vestiging in de loop van het jaar?

Neen. De belasting is jaarlijks en ondeelbaar. De toestand op 1 januari van het aanslagjaar is bepalend om de belastingplicht vast te stellen.

Moet ik toch betalen als ik een bezwaar indien?

Ja, als je een bezwaar hebt ingediend moet je alleszins het niet-betwiste gedeelte van de belasting betalen.

Waarom krijg ik een kennisgeving van ambtshalve inkohiering?

Bij gebrek aan aangifte binnen de gestelde termijn, of in geval van onjuiste, onvolledige of onnauwkeurige aangifte, wordt de belasting ambtshalve ingekohierd.

Alvorens tot inkohiering wordt overgegaan krijg je een kennisgeving van ambtshalve inkohiering, ten eerste om je toe te laten de vermelde gegevens na te kijken en, zo nodig, verbeterd terug te sturen. Je hebt daar een maand de tijd voor, te rekenen de 3de werkdag volgend op de verzenddatum van de kennisgeving.

Ten tweede krijg je een kennisgeving van ambtshalve inkohiering om je te informeren dat een verhoging zal worden toegepast en wat het bedrag is van die verhoging.

Waarom wordt er een verhoging aangerekend bij mijn aanslag?

Bij gebrek aan aangifte binnen de gestelde termijn, of in geval van onjuiste, onvolledige of onnauwkeurige aangifte, wordt de belasting ambtshalve ingekohierd na verzending van een kennisgeving van ambtshalve inkohiering.

De ambtshalve inkohiering gebeurt met een verhoging.

Wat als ik niet akkoord ga met een belastingverhoging?

Je hebt een maand vanaf de derde werkdag volgend op de verzenddatum van de kennisgeving, de tijd om te reageren op het aangetekend schrijven dat de belastingaanslag voorafgaat. Indien je niet akkoord gaat met de vastgestelde overtreding moet je alsnog bewijzen dat je aangifte tijdig en correct werd ingediend. Je kunt ook reageren als je niet akkoord gaat met de ambtshalve vastgestelde gegevens.

Wat is e-Box Enterprise?

e-Box Enterprise is de beveiligde elektronische brievenbus die alle officiële communicatie tussen ondernemingen en overheidsinstellingen op één plek samenbrengt.

In de e-Box Enterprise ontvang je documenten (pdf) en berichten van overheden van alle Belgische niveaus, zo ook de algemene provinciebelasting op bedrijfsvestigingen vanaf 2024 van de provincie Antwerpen, dienst Fiscaliteit.

Hoe weet ik of mijn bedrijf een e-Box heeft?

Zodra je bedrijf geregistreerd is in CSAM, heeft je bedrijf een e-Box.

Weet je niet of je onderneming geregistreerd is in e-Box? Een wettelijke vertegenwoordiger van je onderneming kan de activatieprocedure doorlopen. Er zal een boodschap verschijnen die aangeeft of je onderneming al geregistreerd is in CSAM en of e-Box dus al geactiveerd is.

Ik wil voor mijn bedrijf, de e-Box Enterprise activeren. Hoe doe ik dat?

Activeer de e-Box Enterprise via www.eboxenterprise.be. Volg hierbij het 4 stappenplan.

Kies vervolgens voor 'totaal digitaal'.

Zo ontvang je alle documenten van de overheid, die digitaal beschikbaar zijn, alleen nog via de e-Box Enterprise en niet meer op papier. 

'Totaal digitaal' vind je onder 'beheer ebox'.

Wat is het verschil tussen een actieve e-Box en 'totaal digitaal'?

Iedere onderneming die geregistreerd is in CSAM, beschikt over een actieve e-Box en kan zijn/ haar documenten er lezen/ raadplegen.

Hoewel je e-Box actief is, ontvang je nog documenten op papier.

Kies je echter in de e-Box voor 'totaal digitaal'. Vanaf dan ontvang je voortaan alle documenten van overheden digitaal, degene die digitaal beschikbaar zijn. 

Let op: deze stap 'totaal digitaal' is onomkeerbaar. 'Totaal digitaal' blijft 'totaal digitaal'.

Naar welke bedrijven verzendt de provincie Antwerpen, dienst Fsicaliteit de belastingdocumenten (aangifteformulier, aanslagbiljet) digitaal via e-Box?

Enkel naar bedrijven die binnen hun actieve e-Box voor 'totaal digitaal' hebben gekozen.

Waar vind ik meer informatie (FAQ) over e-Box Enterprise?

Meer informatie vind je op de FAQ-pagina's van de website e-Box Enterprise.

Is het mogelijk om de belastingdocumenten algemene provinciebelasting op bedrijfsvestigingen (aangifteformulier, aanslagbiljet) via e-mail, Doccle of Zoomit te ontvangen?

Nee, vanaf 2024 worden de belastindocumenten enkel nog digitaal via e-box Enterprise verzonden.

Uiteraard voor bedrijven die niet kiezen voor e-Box Enterprise, totaal digitaal, wordt er in 2024 per post verzonden.

Wat als mijn bedrijf de belastingdocumenten (aangifteformulier, aanslagbiljet) ook in 2024 op papier wil krijgen?

Dan hoef je als onderneming niets te doen. Wie in de e-Box Enterprise niet voor 'totaal digitaal' kiest, blijft in 2024 alle belastingdocumenten op papier ontvangen.

Kan ik mijn e-Box Enterprise deactiveren?

Nee, dit is niet mogelijk. Eens u in uw e-Box Enterprise de optie 'Totaal digitaal' heeft aangeduid is dit definitief en onomkeerbaar. 

Neem jij een bedrijf over? Vergeet de digitale sleutels niet, anders geraak je niet in de e-Box Enterprise.

Wanneer je een bedrijf overneemt, dan mag je niet vergeten om de digitale sleutels ook over te nemen.

De digitale sleutels heb je nodig om toegang te krijgen tot je e-Box Enterprise.

Meer informatie + stappenplan vind je op de website van vlaio.

Digitale aangifte

Hoe dien ik mijn aangifte in?

Het ingevulde aangifteformulier kan je vóór 20 april:

  • digitaal indienen
  • per post opsturen naar de dienst Fiscaliteit, Koningin Elisabethlei 22, 2018 Antwerpen

Een extra vestiging kan je steeds via het blanco aangifteformulier per e-mail belastingen@provincieantwerpen.be aangeven.

Is de maatschappelijke zetel ook een vestiging?

Ja, de maatschappelijke zetel is ook een vestiging en wordt eveneens belast. Indien je naast de maatschappelijke zetel nog een bijkomende (nieuwe) vestiging hebt, dien je deze ook aan te geven via een blanco aangifteformulier. Het formulier vind je bij belastingaangifte op deze website.

Ik heb geen bevestigingsmail bij het verzenden van het digitaal aangifteformulier ontvangen. Hoe komt dat?

Indien je geen bevestigingsmail hebt ontvangen, kijk dan zeker je ‘spam folder’ na. Mogelijk is de e-mail daarin terecht gekomen en niet in je inbox.

Ik kan niet aanmelden bij het digitaal aangifteformulier. Hoe komt dat?

Waarschijnlijk kan dit twee oorzaken hebben:

- Ofwel geef je (een) foutieve code(s) in;
- Ofwel werd de vestiging al automatisch stopgezet naar aanleiding van de stopzetting van je onderneming in de Kruispuntbank van Ondernemingen.

De bijlagen kunnen niet worden toegevoegd aan de digitale aangifte. Hoe komt dat? Wat gaat er mis?

Indien je de bijlage niet in het aangifteformulier ziet staan, heb je waarschijnlijk je bewijsmateriaal niet opgeladen. Naast het selecteren van de bijlage dien je ook de bijlage ‘op te laden’. Klik hiervoor op de knop ‘Documenten opladen’.