Economische ontwikkeling

Centraal in het economisch beleid van de provincie Antwerpen staat het creëren van de ruimte en de randvoorwaarden voor zowel het ondernemerschap als de arbeidsmarkt in onze economische speerpuntsectoren.

Samenwerking

Als onze bedrijven internationaal concurrentieel willen blijven, moeten ze permanent innoveren. Dit gebeurt hoe langer hoe meer in samenwerkingsverbanden. Samenwerking tussen bedrijven, samenwerking tussen sectoren en vooral samenwerking tussen bedrijven kennisinstellingen en overheid.

Onze Technologiehuizen Kamp C en het wetenschapspark Universiteit Antwerpen nemen een centrale plaats in. We brengen de universiteit, hogescholen en kennisinstellingen (VITO, Innotek...) en onze KMO’s dichter bij elkaar. Dat vertaalt zich ook in een hechtere interprovinciale samenwerking, zowel rond cleantech als rond slimme specialisatie binnen de speerpuntsectoren.

Partners

Onze natuurlijke partners zijn de steden en gemeenten en hun intercommunales, maar ook de Vlaamse en Europese overheid. Onze bondgenoten zijn de ondernemers, de sector- en beroepsfederatie en de sociale partners. De kennisinstellingen, de Vlaamse provincies en de Nederlandse provincies binnen de Vlaams-Nederlandse Delta, zijn onze metgezellen.

Aanbod