Detailhandelsbeleid

Interprovinciale samenwerking

De basis van het detailhandelsbeleid van de provincie Antwerpen is de provinciale visie op detailhandel. Daarin kiezen we resoluut voor de toekomst: versterking van de handelskernen, een toegankelijk buurtaanbod, versnippering en verlinting tegengaan dankzij een selectief locatiebeleid. Onze detailhandelsvisie ligt in de lijn van het Vlaams Integraal Handelsvestigingsbeleid en is uitgeschreven in samenspraak met de vier andere Vlaamse provincies en Vlaio. Je kunt de visie via deze link downloaden.

Aanbod voor lokale besturen

Lokale besturen die met hun detailhandelsvisie aan de slag willen kunnen een beroep doen op onze detailhandelscoaches. Zij komen ter plaatse en werken samen met de betrokken schepenen, ambtenaren en handelaars een traject uit op maat van je stad of gemeente. Ze begeleiden gemeentebesturen in de opmaak van een strategisch commercieel plan, inclusief een beleidsvisie. Je vindt meer informatie via deze pagina

We bieden met gespecialiseerde instrumenten inzichten voor een goed onderbouwd ruimtelijk-economisch vergunningenbeleid. Meer informatie vind je via deze pagina.

Studies en projecten

Via verschillende studies en projecten willen we concrete problemen aanpakken en instrumenten aanbieden om detailhandel te doen floreren. Een overzicht van ons aanbod vind je via onderstaande tegels.

Opleiding Locatus - 23 mei 2023

Wil je leren werken met Locatus? Heb je een opfrissing nodig of wil je nieuwe functies leren kennen? 

Sinds kort zijn er een enkele nieuwigheden beschikbaar op Locatus Online. De nieuwe parameters vertellen je meer over hoe lang een handelspand al leeg staat, welke de laatst gekende branche is voor een leegstaande handelspand en de datum van de laatste mutatie in de database.

Schrijf je nu hier in voor een opleidingssessie op dinsdag 23 mei in de voormiddag. Meer info vind je in onze kalender.