Detailhandelsbeleid

Interprovinciale samenwerking

De basis van het detailhandelsbeleid van de provincie Antwerpen is de provinciale visie op detailhandel. Daarin kiezen we resoluut voor de toekomst: versterking van de handelskernen, een toegankelijk buurtaanbod, versnippering en verlinting tegengaan dankzij een selectief locatiebeleid. Onze detailhandelsvisie ligt in de lijn van het Vlaams Integraal Handelsvestigingsbeleid en is uitgeschreven in samenspraak met de vier andere Vlaamse provincies en Vlaio. Je kunt de visie via deze link downloaden.

Aanbod voor lokale besturen

Lokale besturen die met hun detailhandelsvisie aan de slag willen kunnen een beroep doen op onze detailhandelscoaches. Zij komen ter plaatse en werken samen met de betrokken schepenen, ambtenaren en handelaars een traject uit op maat van je stad of gemeente. Ze begeleiden gemeentebesturen in de opmaak van een strategisch commercieel plan, inclusief een beleidsvisie. Je vindt meer informatie via deze pagina

We bieden met gespecialiseerde instrumenten inzichten voor een goed onderbouwd ruimtelijk-economisch vergunningenbeleid. Meer informatie vind je via deze pagina.

Studies en projecten

Via verschillende studies en projecten willen we concrete problemen aanpakken en instrumenten aanbieden om detailhandel te doen floreren. Een overzicht van ons aanbod vind je via onderstaande tegels.

Maand van de Markt 2024

De Maand van de Markt is een initiatief dat elk jaar wordt georganiseerd in de provincie Antwerpen en heel Vlaanderen tijdens de maand april. We stimuleren consumenten om lokale producten te kopen en bevordereren de samenwerking tussen marktkramers en lokale besturen.

Tijdens de editie in april van dit jaar nam maar liefst 90% van alle markten in onze provincie deel. Tijdens deze feestmaand worden de marktkramers en de beleving rond het marktbezoek extra in de kijker gezet. En alsof dit niet genoeg is, kunnen marktbezoekers tal van leuke prijzen winnen.

Lees verder voor meer info.