Detailhandelsbeleid

De basis van het detailhandelsbeleid van de provincie Antwerpen is de provinciale Visie op detailhandel. Daarin kiezen we resoluut voor de toekomst: versterking van de handelskernen, een toegankelijk buurtaanbod, versnippering en verlinting tegengaan dankzij een selectief locatiebeleid. Onze detailhandelsvisie ligt in de lijn van het Vlaams Integraal Handelsvestigingsbeleid, en is uitgeschreven in samenspraak met de vier andere Vlaamse provincies en Vlaio. Je kunt de visie onderaan deze pagina downloaden. 

Ondersteuning van gemeenten

Voor gemeentebesturen is het niet evident om de kernwinkelgebieden een nieuwe impuls te geven, leegstand aan te pakken, met e-commerce om te gaan, een basisaanbod te voorzien voor alle inwoners, een gericht locatiebeleid te voeren en wildgroei buiten het kernwinkelgebied onder controle te krijgen. Bovendien is detailhandelsbeleid een geïntegreerd beleid, waar in 2 richtingen rekening gehouden moet worden met de beleidsdomeinen Ruimte, Mobiliteit, ... De provincie ondersteunt daarom de gemeentebesturen, met verschillende diensten en tools:

  • Heb je ad hoc advies nodig, worstel je met een klein detailhandelsvraagstuk? De experten van het team Detailhandel ondersteunen je om een antwoord te vinden. Onderaan deze pagina vind je hun contactgegevens. 

  • Onze toolbox detailhandel bevat een aantal handige instrumenten die je kan gebruiken om je detailhandelsbeleid vorm te geven. De instrumenten geven je zicht op de evolutie van het aanbod, op de klantenstromen en op de impact van nieuwe retailontwikkelingen in je omgeving. Een overzicht van hoe deze tools kunnen ingezet worden en welke ondersteuning je mag verwachten van de provincie vind je op de pagina over onze toolbox.

  • Zit je met een complex detailhandelsvraagstuk, wil je een nieuw beleid uittekenen, wil je een strategisch commercieel plan opmaken of vernieuwen, ... Doe dan beroep op onze detailhandelscoaches. Zij werken samen met de schepenen, ambtenaren en handelaars een traject uit op maat van je stad of gemeente. Je leest er meer over op de pagina detailhandelscoaches

Eigen studies en projecten

We organiseren ook een aantal eigen studies en projecten. Ze pakken concrete problemen aan, en worden o.m. gebruikt voor het voeden van de instrumenten die onze gemeenten kunnen gebruiken. En uiteraard zorgen ze voor de uitbreiding van de expertise van ons team.

Voorbije trajecten

 

De voorbije jaren organiseerden we - al dan niet in samenwerking met de andere Vlaamse provincies - een aantal eigen studies en projecten.

Vooral de Interprovinciale studie detailhandel en het project "Baanwinkels en gemeenten op één lijn" springen in het oog. De Interprovinciale studie detailhandel (2012-2015) bracht klantenstromen in kaart en liet het onevenwicht op de detailhandelsmarkt blijken.

De resultaten van deze en andere voorbije studies vind je in onze kennisdatabank.

In het Baanwinkelproject (2015-2018) werkten we dan weer een visie uit op de N10 (Aarschot-Lier) en de N70 (Antwerpen-Gent). Hiermee willen we de gemeenten een instrument bieden om de wildgroei aan baanwinkels en de eventuele leegstand in de kern tegen te gaan. De resultaten van dit project vind je op de pagina Baanwinkels

Huidige trajecten

Ook vandaag lopen er een aantal studies binnen het team detailhandel: 

  • Project Straat in het Vizier, waar we in pilootgemeenten de handelskernversterking aanpakken door middel van Conceptstreets. Lees er hier meer over. 

  • Baanwinkelproject langs de N10: daar werken we samen met de betrokken gemeenten de baanwinkelvisie uit het Baanwinkelproject (2015-2018) verder uit om tot concrete resultaten te komen. Je leest er meer over op de pagina Baanwinkels

In het kader van de GDPR hebben we je toestemming nodig om je mailadres op te nemen in ons adressenbestand. Wil je op de hoogte blijven van het nieuws over ons detailhandelsbeleid, druk dan op de rode knop hieronder.