Straat in het Vizier

In elke deelnemende stad of gemeente wordt één winkelstraat een conceptstreetof ‘proefstraat’ waarin alle actoren samen allerlei acties op het getouw zetten om hun winkelstraat uniek, gezond en leefbaar te houden.

Conceptstreets

Niet alleen de provincie maar ook veel lokale besturen in onze provincie zetten zich dagelijks in om het winkelaanbod in hun gemeente te ondersteunen en te versterken. Een degelijk en divers aanbod is immers van levensbelang voor de leefbaarheid van iedere handelskern.

In elke deelnemende stad/gemeente aan het project wordt één straat tot een zogenaamde  conceptstreet uitgeroepen. Alle betrokkenen (handelaars, eigenaars, bewoners, ontwikkelaars, lokale overheid, provinciebestuur, middenveldorganisaties, externe experts,…) steken de koppen bij elkaar om samen op zoek te gaan naar een nieuwe en unieke identiteit voor de straat, rekening houdend met de couleur locale. Samen stippelen ze ook een parcours met acties uit om die identiteit uit te dragen. De kracht van dit project ligt in de samenwerking. Alle betrokkenen gaan samen op zoek naar antwoorden op vragen als: welke winkels en andere functies heeft de straat nodig? Wat maakt deze straat uniek? Hoe vermarkten we die nieuwe identiteit en welke acties kunnen voor extra beleving zorgen?

De geselecteerde concepstreets: 

  • Geel: Nieuwstraat
  • Heist-op-den-Berg: Bergstraat
  • Herentals: Zandstraat 
  • Hoogstraten: Vrijheid 
  • Mol: Winkelas Statiestraat-Laar 

Lerend netwerk

Het project startte in september 2018 en loopt tot mei 2020. In die tijd komen de 5 deelnemende gemeentebesturen vaak samen om ideeën, tips, ervaringen en acties uit te wisselen. Voor de provincie Antwerpen is Straat in het vizier een voorbeeldtraject, waarmee ze later ook andere steden en gemeenten kan begeleiden, die op zoek zijn naar een nieuw verhaal voor hun winkelstraten. Met dit soort projecten maakt de provincie haar rol als streekmotor helemaal waar. Bovendien is dit nog maar eens het bewijs dat Europa geen ver-van-mijn-bed-show is, maar ook voor de ontwikkeling van de Kempen een belangrijke partner is. 

Het project Straat in het vizier wordt voor € 490.000 gesubsidieerd door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). De provincie Antwerpen past € 328.000 bij. De lokale besturen van Geel, Herentals, Heist-op-den-Berg, Mol en Hoogstraten investeren elk om en bij € 80.000 in het project (samen € 407.000).

logo SIHV

Meer info? Contacteer Barbara!