Acquisitie

Hiervoor werd opnieuw externe expertise aangesteld: een straatmanager/acquisitiemanager. Deze werkte een visie en een methode uit voor 2 aspecten: 

• Hoe zorgen we er voor dat leegstaande panden een koper/huurder krijgen?

• Hoe vinden panden die in de toekomst vrijkomen snel potentiële invulling?

Daarom werd een pandendatabase per gemeente opgestart en vermarkt. Daarnaast werden creatieve trajecten en startersinitiatieven uitgewerkt om beschikbare panden (tijdelijk) op een zinvolle manier te vullen.

Acquisitiemethodiek

Voor de vijf winkelstraten werd een acquisitiemethodiek op maat ontwikkeld en getest, die kan zowel gebruikt worden door gemeenten die hun leegstandscijfers willen verminderen, als door de gemeenten waar leegstand op dit moment (nog) geen structureel probleem vormt: voor hen zit er een toekomstvisie in.

acquisitie

Verschillende fases

FASE 1 – Pre-analyse (uitgevoerd door Team Detailhandel van de provincie Antwerpen)

 • In kaart brengen van retailaanbod en bepaling trekkers.
 • Registratie van leegstand en verwachtte leegstand.
 • Analyse van de branchemix: waar liggen kansen, welke type retailers zijn wenselijk…?
 • Benchmark van de huurprijzen.
 • Infographic per gemeente: troeven van de winkelkern en van de stad/gemeente om geïnteresseerde ondernemers warm te maken: parking, toeristische info, cijfers bestaande detailhandel.

FASE 2 – Voorbereiding (hier startte de externe opdracht)

 • In kaart brengen van stakeholders per straat en actief betrekken in een netwerk.
 • Evalueren van eerdere startersinitiatieven
 • Samenstellen van een promotioneel pakket met troeven en beschikbare panden, o.b.v. het DNA.
 • Eigenaars van panden informeren over huurprijzen, subsidies … 
 • Acties uitwerken voor het opfrissen en/of samenvoegen van panden.
 • Onderzoeken waarom retailers wegtrekken uit de betrokken winkelstraten.

FASE 3 – Actiefase

 • Op basis van de gewenste branchemix gerichte zoekcampagne naar bepaalde retailers.
 • Kruisbestuiving van de betrokken straten (retailers laten kijken naar partnergemeenten).
 • Lanceren van starters-initiatieven.
 • Retailers uitnodigen voor bezoek aan winkelstraten en aantrekken van retailers.
 • Acties uitrollen rond leegstaande panden.
 • Oudere panden voorbereiden voor nieuwe verhuur.

Lees hieronder het volledige verhaal van het acquisitietraject bij de vijf gemeenten, en download de infographics uit fase 1.

Acquisitietraject

Infographics