Projectcommunicatie

Viziergroep

De viziergroep bestond uit de promotor + co-promotoren, functioneerde als werkgroep en bewaakte de doelstellingen van het project. De groep kwam zeswekelijks bij elkaar en bracht verslag uit van de vorderingen. Er werden naargelang de agenda ook externen, collega’s uit andere beleidsdomeinen en schepenen uitgenodigd. 

Straatplatform 

Experten, sleutel-stakeholders, bewoners, eigenaars … die concreet mee aan het traject wilden sleutelen en een actieve inbreng leverden, via meerdere participatieprocessen vormden het Straatplatform. Ze kwamen geregeld samen in workshops of om te brainstormen. Het Straatplatform had tevens de bevoegdheid om bepaalde voorstellen te beoordelen, o.a. het voorstel rond DNA, het actieplan in de straat …

Projectcommunicatie

Klankbordgroep

Als klankbord werd gekozen voor een traject van terugkoppeling, eerder dan terugkoppeling aan één specifieke groep van vertegenwoordigers. Zo werden de inwoners geïnformeerd via de gemeentelijke kanalen (nieuwsbrief, magazine, social media, website). Op meerdere tijdstippen werd teruggekoppeld aan de bestuurlijke organen. Uiteraard werd ook aan de handelaarsverenigingen geregeld teruggekoppeld. De feedback die van al deze verschillende niveaus werd verzameld, werd steeds opnieuw in het traject verwerkt.

De provincie Antwerpen nam de leiding in heel dit project en slaagde erin vanuit haar overkoepelende werking de steden/gemeenten de kans te geven via kruisbestuiving ideeën, ervaringen en kennis uit te wisselen omtrent de conceptstraat-ontwikkeling.

Slotevent

Het eindresultaat van het project werd voorgesteld op 16 oktober 2020 op een digitaal slotevent. Omwille van de corona-maatregelen konden we geen straatfeesten organiseren of een afsluitend event. De opzet van het project was wel om de methodieken van het project breed te communiceren, ter inspiratie voor andere steden en gemeenten. Via deze website en onderstaand filmpje over het digitaal slotevent hopen we jullie te kunnen inspireren.

Straat in het vizier // Slotevent

Gelieve marketing cookies te accepteren om deze video te bekijken.

Straat in het vizier // Break-out DNA

Gelieve marketing cookies te accepteren om deze video te bekijken.

 

Straat in het vizier // Break-out acquisitie

Gelieve marketing cookies te accepteren om deze video te bekijken.

Compilatie livestream

Gelieve marketing cookies te accepteren om deze video te bekijken.