Identiteitsbepaling

De gemeenten werden voor het traject Identiteitsbepaling verdeeld in 2 groepen, op basis van hun profiel en verschillende noden en door aparte experten begeleid. 

 • Groep 1: Mol, Geel en Herentals. Profiel: leegstand als knelpunt, betrekken van jonge en nieuwe ondernemers.
 • Groep 2: Hoogstraten en Heist-op-den-Berg. Profiel: weinig leegstand, omringd door land- en tuinbouw als belangrijk onderdeel van hun identiteit.
 • Bij dit traject betrokken we twee overlegplatformen:
  • De Viziergroep (ambtenaren en schepenen van de vijf gemeenten en de provincie)
  • Het Straatplatform (stakeholders per straat): per straat werden drie platformen ingericht.

Methodiek identiteitsbepaling

Uitgangspunten

 • Samen met de stakeholders dit traject afwerken om tot een gedragen resultaat te komen.
 • Dit resultaat in een tweede fase omzetten naar concrete acties in de straten. Dit was een absolute voorwaarde voor veel van onze deelnemers, wegens ‘studie-moeheid’.
 • Twee expertenbureaus brengen beide een verschillende invalshoek op, en een verschillende aanpak van dit traject. We brachten de bureaus op meerdere momenten samen met alle partners om expertise en bevindingen uit te wisselen.

Traject Identiteitsbepaling: 2 fases

Fase 1: DNA-bepaling van de winkelstraat

 • In deze fase zochten we naar het unieke DNA van de straat in het vizier:
 • Waarom komen bezoekers naar het kernwinkelgebied en naar de Straat in het vizier?
 • Wat onderscheidt onze straten van hun buurgemeenten en binnen de handelskern?
 • Over welke troeven beschikt de straat om bezoekers en bewoners blij te maken?
 • Waarom voelen handelaars en bewoners zich ambassadeur?
 • Wat leeft er in de straat? Welke sfeer hangt er? Welke historische roots zijn van belang?
 • Op welk kruispunt van sectoren ontstaat er dynamiek? Welke samenwerkingen zorgen voor coherentie, maar ook voor innovatie? 
 • Wat zijn andere invloedrijke factoren: ligging, geografische kenmerken, streekgeschiedenis, cultuur, toerisme, jeugd, sport, …?

Fase 2: de toekomst van de winkelstraat

 • Hoe gebruiken we dit DNA voor een succesvolle en duurzame toekomst voor de winkelstraat en hoe zorgen we hiermee voor een authentieke beleving? 
 • Welke invloed heeft de nieuwe identiteit op de rest van het kernwinkelgebied en van de gemeente?

Met dit nieuwe vizier keken we dan opnieuw naar de winkelstraat om te bepalen wat de hedendaagse situatie versus de gewenste situatie was. Wat kan blijven en wat dient te veranderen of bij te komen?

Dit vormde in een volgende projectfase de basis voor de brancheringsvisie en voor de vermarkting van de straat.

Identiteitsbepaling per gemeente: rapporten

Voor elke gemeente maakten we een rapport over de identiteitsbepaling. 

Acquisitie

Lees meer over het luik Acquisitie