DOEN - energiemakelaar

logo's doen interreg

Bij corresponderende vraag en aanbod van energie zijn er momenteel weinig of geen spelers in de grensregio die zowel kennis als expertise combineren met effectieve ondersteuning. Daarnaast zien private bedrijven de economische haalbaarheid in het uitwisselen van energiestromen niet altijd.

Met het project DOEN (Duurzame Ontwikkeling van Energie Neutraliteit) willen we een nieuwe methodologie uitwerken en testen om hieraan tegemoet te komen. De methodologie houdt rekening met economische criteria en maatschappelijke en ruimtelijke randvoorwaarden.

Dit zal als een openbare dienstverlening ingezet worden om mee het aantal duurzame uitwisselingsprojecten te versnellen, verhogen en verbeteren. DOEN ontwikkelt enerzijds een draaiboek en toolbox zodat energiemakelaars er concreet en gestructureerd mee aan de slag kunnen. Anderzijds zal het project via infosessies bedrijven aanspreken die niet betrokken zijn bij de cases maar wel geïnformeerd willen worden over de opportuniteit tot uitwisseling. De gerichte ondersteuning bevat onder meer het bewustzijn verhogen, onzekerheden uitklaren, technische, organisatorische en juridische ondersteuning bieden bij de voorbereiding van energie-uitwisselingsprojecten en het bevorderen van overleg tussen verschillende stakeholders voor verankering in het (lokale) beleid.

DOEN onderzoekt de haalbaarheid van warmtenetten op verschillende locaties binnen de provincie Antwerpen:

 • We bekijken hoe we de restwarmte van Imerys in Willebroek optimaal kunnen inzetten voor de omgeving. 
 • We analyseren een extra uitkoppeling van de afvalverbranding in Stabroek naar het nabijgelegen Provinciaal Instituut voor Technisch Onderwijs (PITO Stabroek)
 • We zoeken naar een oplossing voor duurzame warmte in het project Kanaalkant (de omgeving van het Albertkanaal in Merksem, Deurne, Schoten en Wijnegem).

Project partners

 • Provincie Antwerpen
 • Kelvin Solutions
 • Stad Gent
 • ODE
 • POM Oost-Vlaanderen
 • Condugo
 • POM Antwerpen
 • BOM Business Development & Foreign Investments
 • Middenbrabantse Ontwikkelingsmaatschappij voor Energie en Duurzaamheid
 • Provincie Zeeland
 • POM West-Vlaanderen

Totale subsidiabele kosten

Op een totaal budget van € 2.999.800 levert Interreg een bijdrage van € 1.499.900 (50%)