Baanwinkels

Laatste tien jaar 260% toename detailhandel langs steenwegen

Tussen 2008 en 2017 was er een toename van 260% van detailhandelsconcentraties langs steenwegen in Vlaanderen. Dit betekent dat meer dan 1,6 miljoen m² aan winkelvloeroppervlakte in de detailhandel langs onze steenwegen ligt. Parkeerruimte, opslagplaatsen en de vele kleinere winkelpanden niet meegerekend.

Problematiek: leegstand, gebruik open ruimte en mobiliteit

Een steeds toenemend aanbod van retail staat in schril contrast met een toenemende leegstand, vooral in dorps- en stadskernen. Bovendien zijn ook de gevolgen op ruimtelijk en mobiliteitsvlak niet min: onze Vlaamse steenwegen zijn een voorbeeld van een ongecoördineerd en gretig verbruik van de ruimte.

Daarnaast staan we allen ook doorgaans langer in de files op onze steenwegen, die hun originele functie steeds minder kunnen waarmaken. Dus de baan op voor een andere aanpak!

Studies naar de steenwegen N70 en N10 als voorbeeld voor gemeenten

De voorbije twee jaar werden de N70 van Antwerpen naar Gent en de N10 van Lier naar Aarschot als modelsteenwegen gebruikt. De diensten economie, ruimtelijke planning en mobiliteit van de provincies en gemeenten ontwikkelden een toekomstvisie voor de steenweg. Ook beleidsmakers en de retail- en vastgoedsector zaten rond de tafel.

Toepasbaar op andere steenwegen

De toekomstbeelden van beide steenwegen zie je in een brochure per steenweg. De actieplannen zijn ook toepasbaar op andere steenwegen in Vlaanderen. Daarom is er een Leidraad voor alle Vlaamse steden en gemeenten.

Tot slot is er een algemeen rapport  en een rapport van studiebureau Rebel met een model voor vereveningsaanpak m.b.t. retail langs steenwegen. Het materiaal kun je hieronder downloaden. 

Samenwerking tussen de provincies

Met de steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) bundelden de provincies Antwerpen, Oost-Vlaanderen en Vlaams-Brabant hun krachten om te zoeken naar een langetermijnvisie voor deze problematiek. De grote steenwegen lopen immers over verschillende gemeenten heen waardoor een aanpak op streekniveau noodzakelijk is.

Engagement

Tijdens de conferentie "Baanbrekend winkelen" tekenden alle betrokken gemeenten en provincies langs de steenwegen een engagementsverklaring om de acties die tijdens het project zijn vooropgesteld, in de toekomst uit te voeren.

Langs de N10 zijn we intussen gestart om samen met de gemeenten de visie concreet uit te werken. 

Ook van de provincie