Energie(k) Onderwijs

Foto met logo Energiek onderwijs

Energietransitie vereist vakbekwaam personeel

De klimaatdoelstellingen vereisen dat de uitstoot van broeikasgassen in alle sectoren vermindert. Het gaat om ingrijpende veranderingen met aanzienlijke gevolgen voor de arbeidsmarkt, onderwijs en opleiding. De realisatie van deze energietransitie vereist dan ook meer vakbekwaam technisch personeel met verschillende opleidingsprofielen. De competentienoden in de betrokken sectoren zijn eveneens sterk onderhevig aan veranderingen. 

Het project Energie(k) Onderwijs wil meewerken aan oplossingen op deze uitdagingen door:

  • Een analyse van competentie- en opleidingsnoden te vertalen naar een roadmap voor (inter-)regionale samenwerking tussen bedrijfsleven en onderwijs 
  • Onderwijsmodules te ontwikkelen voor secundair en hoger onderwijs
  • Om- en bijscholingstrajecten te ontwikkelen voor zij-instromers, huidige beroepskrachten en leerkrachten/docenten
  • Hybride leer-werkomgevingen en leerkansen te creëren op de grens tussen onderwijs en het bedrijfsleven
  • Scholieren, studenten en zij-instromers te sensibiliseren en werven voor relevante opleidingen en beroepen.

Samenwerking over grenzen heen

Provincie Antwerpen trekt als projectpartner het luik kennis- en netwerkontwikkeling aan Vlaamse kant. De algemene projectleiding wordt opgenomen vanuit Avans Hogeschool (NL). In het project werken 18 onderwijsinstellingen, intermediaire organisaties en overheidsinstanties uit Zuid-Nederland en Vlaanderen intensief samen. 

Logo's projectpartners Energiek onderwijs

Het project Energie(k) Onderwijs wordt vanuit het programma 'Interreg VI Vlaanderen-Nederland' uitgevoerd met subsidie van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). Het project heeft een omvang van 4.200.000 euro. Het ontvangt verder ook financiële steun van provincie Antwerpen, provincie Oost-Vlaanderen, provincie Noord-Brabant en het Nederlands Ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Meer weten?

Op 29 november organiseren we in Antwerpen het startcongres Energie(k) Onderwijs! Kom kennismaken en input leveren om de (toekomstige) arbeidskrachten klaar te stomen om de energietransitie vorm te geven. Bekijk hieronder het kalenderitem of ga meteen naar de website van het startcongres.