Flankerend onderwijsbeleid

Het team flankerend onderwijsbeleid staat in nauw contact met een heleboel (onderwijs-) actoren (van CLB over pedagogische begeleidingsdiensten tot VDAB en sectororganisaties). Ze zijn goed geplaatst om jouw vragen zelf ter harte te nemen of je door te verwijzen naar collega’s/partners.

Vandaag zetten ze o.a. in op een positieve studiekeuze, een goede aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt en het verhogen van de gekwalificeerde uitstroom. Ze zetten mee hun schouders onder het ‘Netwerk Samen Tegen Schooluitval’, 'Project Zomerscholen', 'project Trampoline' en ondersteunen lokale besturen in het ontwikkelen van een eigen flankerend onderwijsbeleid.

Eigen initiatieven

Daarnaast ontwikkelt de provincie een aantal eigen initiatieven en projecten., al dan niet in samenwerking met andere partners. Zo is er onder meer de Techno Trailer die jaarlijks enkele duizenden leerlingen uit het basisonderwijs hun Talent voor Techniek laat ontdekken. En in september 2016 openden we officieel de deuren van ons Talentencentrum. Sindsdien komen elk schooljaar meer dan duizend leerlingen en hun leerkrachten op drie- of vijfdaagse Talentklassen. En we hebben nog veel meer in petto.

Heb je al gehoord van MOS of DocAtlas?

Op de pagina ‘aanbod voor scholen’ vind je een heleboel activiteiten/vorming/uitleenmateriaal waarin jijzelf, jouw klas/school zeker haar gading zal vinden.