Departement Ontwikkeling en Educatie

Provinciaal Suske en Wiske - Kindermuseum  

Het Provinciaal Suske en Wiske - Kindermuseum wil als doe-museum een brug slaan tussen verleden, heden en toekomst. De figuren Suske en Wiske zijn het aanknopingspunt voor de activiteiten. Voortgaand op de specifieke methodiek van een kindermuseum heeft het museum geen eigen collectie en is onderzoek enkel gericht op publiekswerking. Het educatieve aanbod brengt de informatie vanuit de Suske en Wiske-wereld op een ervaringsgerichte wijze over op kinderen en laat ze hun expressievaardigheden ontdekken en ontwikkelen.

 

Provinciaal Vormingscentrum Malle

In het Provinciaal Vormingscentrum Malle (PVM) ben je aan het juiste adres als je een vormings- of studiedag voor je bedrijf wil organiseren, een vergadering of conferentie voor jeugdwerk, of voor onderwijs en het sociaal-culturele verenigingsleven. Het PVM is een trefpunt voor iedereen die in ruime zin met educatie begaan is. Ook de provinciale Uitleendienst Didactisch Materiaal is hier gehuisvest.

 

Stafdienst

De stafdienst van het departement Ontwikkeling en Educatie begeleidt, ondersteunt en coördineert de werking van de verschillende diensten en instellingen die onder de bevoegdheid van het departement vallen. 
 

Provinciaal Onderwijs Antwerpen

Het APB Provinciaal Onderwijs Antwerpen (APB POA) is het schoolbestuur van de provinciale onderwijsinstellingen. Alle provinciale scholen zijn hierin administratief en organisatorisch ondergebracht. De stafdienst van het APB POA beheert alle dossiers van het onderwijzend personeel.

 

Campus Vesta

Veiligheidspersoneel van zowel de publieke als private sector vindt bij Campus Vesta een walhalla aan theoretische en praktische opleidingen. Naast een uitgebreid pallet aan standaard- en gespecialiseerde opleidingen, werkt Campus Vesta formules uit op maat voor bedrijven. Als multidisciplinair kenniscentrum stimuleert Campus Vesta de samenwerking tussen brandweertechnische, medische en politionele opleidingen.

 

Flankerend Onderwijsbeleid

De provincie Antwerpen is niet alleen inrichter van het eigen Provinciaal Onderwijs Antwerpen maar staat ook in voor een heleboel ‘onderwijsondersteunende initiatieven’ en dit voor alle scholen in onze provincie. Ze voert hiervoor een ‘flankerend onderwijsbeleid’.

Het bevorderen van een positieve studiekeuze, het verhogen van de gekwalificeerde uitstroom en de aansluiting van het onderwijs met de arbeidsmarkt zijn enkele van de actuele beleidsthema’s.

Daarnaast wordt heel wat energie gestoken in het zowel intern (binnen de eigen provinciale diensten) als extern afstemmen met een heleboel (onderwijs-)actoren. Zo is er up-to-date overzicht van het aanbod voor scholen uitgewerkt en wordt er onder andere ingezet op de ondersteuning van de lokale onderwijsambtenaren.


Contact:
Team Flankerend Onderwijsbeleid
FOB@provincieantwerpen.be
T 03 240 61 44 (Linde Roels)