Trampoline

Project Trampoline

Voorkom vroegtijdig schoolverlaten

Klassiek richt de aanpak van vroegtijdig schoolverlaten zich op leerlingen in het secundair onderwijs. Met Trampoline zet de provincie Antwerpen aan tot actie om ongekwalificeerde uitstroom te voorkomen en in te zetten op veel jongere leeftijd.

Trampoline vertrekt vanuit de overtuiging dat programma’s die vroeg starten én lang opgevolgd worden, meer effect hebben dan programma’s die enkel focussen op remediëring in latere stadia.

 

Ga onderbouwd aan de slag

De provincie biedt een professionaliseringstraject aan voor:

 • professionals uit de basisvoorzieningen
 • lokale ambtenaren
 • de bevoegde uitvoerende mandataris.

Lokale besturen bieden we stevige inhoudelijke expertise aan van VBJK (Vernieuwing in de Basisvoorzieningen voor Jonge Kinderen). Deze organisatie heeft ervaring en knowhow op het vlak van pedagogische begeleiding van basisvoorzieningen voor jonge kinderen en gezinnen en expertise in begeleiden van innovatie- en veranderingstrajecten. VBJK staat garant voor een wetenschappelijke onderbouwing en monitoring van Trampoline.

 

De 10 Trampoline-pijlers

Trampoline focust op de volledige dynamiek van het groeiproces van kinderen tot bekwame, veerkrachtige volwassenen: van in het gezin, over opvang en onderwijs aan zeer jonge kinderen, via het leerplichtonderwijs, tot aan de transitie naar de arbeidsmarkt. 

Trampoline:

 1. Kiest voor de allerjongsten, zonder de oudere leeftijdsgroepen uit het oog te verliezen.
 2. Zet radicaal in op preventie.
 3. Gaat voor een integrale aanpak in een brede sociale context. Alle actoren in de wijk of gemeente (dus niet enkel de scholen) werken als partners samen met een gemeenschappelijk doel voor ogen. De focus ligt op talentontwikkeling, meer dan alleen op schools leren.
 4. Is wetenschappelijk onderbouwd. De provincie Antwerpen werkt voor dit project intensief samen met VBJK.
 5. Bouwt verder op wat er reeds aanwezig is. Dat betekent dat, in de eerste fase, het lokale bestuur en de betrokken actoren een foto maken van wie er in de gemeente met jonge kinderen werkt. Hierbij hebben we zowel professionals als vrijwilligers in de verschillende levensdomeinen van een kind voor ogen.
 6. Loopt binnen de reguliere werking. Na de looptijd van het project moet deze manier van werken in het DNA van alle deelnemende organisaties zijn doordrongen.
 7. Het eigenaarschap ligt bij het lokale bestuur. Zij voeren de regie over het uit te bouwen netwerk, stellen een lokale trekker aan en geven acties vorm.
 8. Alle organisaties durven de eigen organisatiemodellen in vraag te stellen in functie van wat een kind nodig heeft om straks gekwalificeerd in de samenleving en op de arbeidsmarkt in te stromen.
 9. De acties worden gemonitord en geëvalueerd.
 10. Trampoline vertrekt vanuit een positieve blik op de ontwikkeling van kinderen en neemt ouders als volwaardige partners mee op weg. 

 

Lees ons magazine!

We willen iedereen inspireren om mee te werken aan de missie van Trampoline. Daarom bieden we je een volledig magazine aan over Trampoline! Wetenschappelijke inzichten, praktijkvoorbeelden, inspirerende verhalen, ... Een echte inspiratiebron voor iedereen die geeft om de toekomst van elk kind. Je kan het magazine hier digitaal lezen via de rode knop. Veel leesplezier en inspiratie gewenst.