Trampoline

Voorkom vroegtijdig schoolverlaten

Klassiek richt de aanpak van vroegtijdig schoolverlaten zich op leerlingen in het secundair onderwijs. Met Trampoline zet de provincie Antwerpen aan tot actie om ongekwalificeerde uitstroom te voorkomen en in te zetten op veel jongere leeftijd.

Trampoline vertrekt vanuit de overtuiging dat programma’s die vroeg starten én lang opgevolgd worden, meer effect hebben dan programma’s die enkel focussen op remediëring in latere stadia.

Ga onderbouwd aan de slag

De provincie biedt een professionaliseringstraject aan voor:

  • professionals uit de basisvoorzieningen
  • lokale ambtenaren
  • de bevoegde uitvoerende mandataris.

Lokale besturen bieden we stevige inhoudelijke expertise aan van VBJK (Vernieuwing in de Basisvoorzieningen voor Jonge Kinderen). Deze organisatie heeft ervaring en knowhow op het vlak van pedagogische begeleiding van basisvoorzieningen voor jonge kinderen en gezinnen en expertise in begeleiden van innovatie- en veranderingstrajecten. VBJK staat garant voor een wetenschappelijke onderbouwing en monitoring van Trampoline.