Digitale kaarten

De kaart van de arrondissementen en gemeenten van de provincie Antwerpen.

Algemeen geoloket

In het algemeen geoloket vind je digitale kaarten terug uit verschillende domeinen. Zowel natuur als ruimtelijke ordening komen aan bod. Ook waterlopen, infrastructuur en landschap zijn onderwerpen die je kunt raadplegen in dit geoloket.  

Raadplegen

Het kadastraal plan van de provincie Antwerpen., GIS_loketkadaster

Kadaster

Dit geoloket bevat de meest recente kadastrale percelenplannen. 

 

 

Raadplegen

Een kaart met de waterlopen van de provincie Antwerpen

Waterlopen

Je vindt hier informatie terug over de ligging van de waterlopen, hun beheerders en hoe er geruimd wordt. Ook de projectzones, overstromingsgebieden, pompstations en roosters kun je raadplegen. Verschillende informatieve lagen, zoals de topografische kaarten, worden als ondergrond aangeboden.

Raadplegen

Een kaart van het functioneel fietsroutenetwerk van de provincie Antwerpen., GIS_loket_BFF

Bovenlokale functionele fietsroutes

Dit geoloket bevat alle gerealiseerde en geplande fietswegen om een efficiënt en functioneel fietsverkeer te realiseren. Het gaat om gemeentegrensoverschrijdende fietspaden die verschillende (woon)kernen en attractiepolen zoals scholen, bedrijven en sportcentra verbinden.

Raadplegen

De landschapskaart van de provincie Antwerpen., GIS_loketlandschap

Landschapskaart

Je vindt in dit geoloket alle landschapselementen terug die het karakter van het landschap bepalen. Van oude dreven en bossen, over historische nederzettingen tot kapelletjes en windmolens. Met de informatieknop (linksboven op de kaart) kun je extra informatie opvragen over de elementen.

Raadplegen

Een topografische kaart met aanduiding van turfgebieden.

Turf op kaart

Deze digitale kaarten vertellen je alles over turf. Turf is een grondstof die ontstaat wanneer plantaardige organische resten beginnen te ontbinden. Zowel zoutketens als uitgiftes komen aan bod. Je vindt ook extra informatie over turfvaarten, turfhoofden en venen terug in dit geoloket.

Raadplegen

De atlas van de buurtwegen van de provincie Antwerpen., GIS_loketbuurtwegen

Atlas der buurtwegen

De atlas der buurtwegen maakt een onderscheid tussen buurtwegen en voetwegen. De kaarten vormen een belangrijk historisch document van het landschap rond 1840. Je vindt in de atlas alle wijzigingen terug tot 2010.

Raadplegen

Een kaart met de waterlopen van de provincie Antwerpen

Atlas van de waterlopen

Er zijn 154 atlasboeken opgemaakt in de periode rond 1877 en 151 atlassen in de jaren 1950. Deze historische atlassen werden intussen gedigitaliseerd. Je kunt ze raadplegen in dit geoloket en je vindt er ook extra informatie over de breedte, diepte, ... van de bedding.

Raadplegen

Eikenprocessierupsen

Interactieve eikenprocessierupsenkaart

Eikenprocessierupsen worden bestreden met het bacteriepreparaat Bacillus thuringiensis. Dit product mag niet overal gebruikt worden. Raadpleeg deze kaart om zeker te zijn of je het product verantwoord gebruikt. Geef ook hier je meldingen en bestrijding in. 

Raadplegen

Golfclub Kapellen

Afwegingskader golfterrein

In de provincie Antwerpen is nood aan extra 9-holes golfterreinen. Met dit geoloket krijg je snel een idee van de kenmerken van het gebied en de mogelijkheden en randvoorwaarden op vlak van inrichting, verweving en medegebruik bij de aanleg van een 9-holes golfterrein.

Raadplegen

Digitale kaart van PRUP

Ruimtelijke uitvoeringsplannen

Alle provinciale ruimtelijke uitvoeringsplannen, kortweg PRUP’s, werden in 2015 aan de meest recente Vlaamse voorschriften aangepast. Ondertussen zijn er al meer dan 100 goedgekeurde plannen die je kan raadplegen in een geoloket, samen met andere digitale kaarten zoals de luchtfoto’s, perceelsgrenzen of wegenkaarten.

Raadplegen

Provinciale fietsbarometer 

De provinciale Fietsbarometer verzamelt objectieve informatie over fietsen en fietsroutes.​ De provincie Antwerpen helpt op die manier ​lokale en andere overheden op weg met aanbevelingen.​ Wil je meer kaartlagen zien, data exporteren of automatisch een rapport laten maken? Vraag dan een expertentoegang aan via fietsen@provincieantwerpen.be met vermelding 'toegang dataplatform'. 

Raadplegen 
Meer informatie

Landbouwkompas 

De provincie Antwerpen stimuleert agrarische herontwikkeling. De kracht van het landbouwkompas zit in het bundelen van diverse relevante informatie voor de (her)ontwikkeling van een land- of tuinbouwbedrijf. Het landbouwkompas informeert zo over kansen en uitdagingen voor land- en tuinbouw op bestaande adressen in het agrarisch gebied in functie van toekomstige landbouwactiviteiten. Het landbouwkompas kan geraadpleegd worden in functie van vergunningverlening of visievorming. Je kan het geoloket raadplegen als je het gebruikersrecht ‘Landbouwkompas Raadpleger’ toegekend krijg door de lokale beheerder van jouw organisatie. 

Raadplegen

Meer informatie en handleiding