Geografisch Informatie Systeem

Geolokaal, een samenwerking tussen overheden

De Vlaamse GIS-verplichtingen zijn voor elk lokaal bestuur hetzelfde. Denk maar aan de ingebruikname van het Grootschalig Referentiebestand (GRB), het bijhouden van adresgegevens of de digitale uitwisseling van ruimtelijke uitvoeringsplannen (digiRUP). Ben je op zoek naar een overzicht van die verplichtingen? Bezoek dan de website van Geolokaal.