Verkeersveiligheid

Om te komen tot nul verkeersslachtoffers zet de provincie Antwerpen vooral in op het ondersteunen van de gemeenten en politiezones. Met het traject Verkeersveilige Gemeente begeleidt de provincie gemeenten bij het opstellen en uitvoeren van een actieplan verkeersveiligheid. 

Voor burgers, scholen, organisaties en verenigingen ontwikkelde de provincie Antwerpen doorheen de jaren ook een aanbod voor een betere verkeersveiligheid

Nieuw: dashboard verkeersongevallen voor gemeenten en politiezones

Deze tool brengt verkeersgevaarlijke punten in gemeenten en politiezones snel en gemakkelijk in kaart. We bieden actuele data aan dankzij onze sterke samenwerking met alle 23 politiezones in de provincie Antwerpen. Het dashboard is uniek in zijn actualiteit en stelt je in staat om een verkeersveiligheidsbeleid te voeren op basis van onder andere data. Het instrument kadert in het traject Verkeersveilige Gemeente