Verkeersveiligheid

Met het project Verkeersveilige Gemeente begeleidt de provincie Antwerpen gemeenten bij het opstellen en uitvoeren van een actieplan verkeersveiligheid. 

Al 44 van de 69 Antwerpse gemeenten stelden zich kandidaat voor deelname aan het project, 15 van hen konden starten in 2018 en nog eens 10 in 2019. Elk jaar komen er een 10 deelnemende gemeenten bij.

Voor deze en alle andere gemeenten, hun scholen, organisaties en verenigingen ontwikkelde de provincie Antwerpen een aanbod voor een betere verkeersveiligheid