Verkeersveiligheid

Om te komen tot nul verkeersslachtoffers zet de provincie Antwerpen vooral in op het ondersteunen van de gemeenten en politiezones. Met het traject Verkeersveilige Gemeente begeleidt de provincie gemeenten bij het opstellen en uitvoeren van een actieplan verkeersveiligheid. 

Voor burgers, scholen, organisaties en verenigingen ontwikkelde de provincie Antwerpen doorheen de jaren ook een aanbod voor een betere verkeersveiligheid

Nieuws