Verkeersveiligheid

De provincie Antwerpen begeleidt gemeenten bij het opstellen en uitvoeren van een actieplan verkeersveiligheid met het traject Verkeersveilige Gemeente

Onze visie bij deze begeleiding steunt op 5 pijlers (de 5 E's). Een goed gemeentelijk verkeersveiligheidsbeleid werkt rond:

  • beleid en organisatie (engagement)
  • educatie en communicatie (education)
  • infrastructuur (engineering)
  • handhaving (enforcement)
  • monitoring en evaluatie (evaluation)

Bij alle medewerkers en beleidsverantwoordelijken in gemeenten willen we een verkeersveiligheidsreflex ontwikkelen en versterken. Het is belangrijk dat onze visie op alle niveaus en door alle medewerkers gedragen en uitgevoerd wordt.

Voor elk van deze 5 pijlers leggen gemeenten de prioriteiten vast op korte en lange termijn met regelmatige evaluatie. Hierbij werken ze nauw samen met de lokale politie en alle maatschappelijke actoren. 

Al 56 van de 69 Antwerpse gemeenten stelden zich kandidaat voor deelname aan het traject, 15 van hen konden starten in 2018 en telkens nog eens 10 in 2019 en 2020. Dit jaar komen er 7 deelnemende gemeenten bij.

Voor deze en alle andere gemeenten, hun scholen, organisaties en verenigingen ontwikkelde de provincie Antwerpen een aanbod voor een betere verkeersveiligheid

Nieuws