Vormingen verkeersveiligheid

De provincie organiseert gratis vormingen over verkeersveiligheid voor gemeenten en politie. Elke gemeente en politiezone kan inschrijven, maar omdat de plaatsen beperkt zijn tot ongeveer 30 personen krijgen gemeenten die deelnemen aan het project Verkeersveilige Gemeente en hun politiezones voorrang.