Een leerlijn verkeer

Leren door te doen

Fietsbehendigheid

Verkeersvaardigheden aanleren, doe je in vier stappen:

  • Breng eerst de kennis aan in de klas.
  • Oefen daarna de vaardigheden in een beschermde omgeving zoals de speelplaats of turnzaal.
  • Train dezelfde vaardigheden in het echte verkeer, doe dit eerst in een autoluwe omgeving.
  • Als laatste pas je de ingeoefende vaardigheden toe tijdens verplaatsingen naar de bibliotheek, het zwembad, ...

Een leerlijn als basis voor verkeersoefeningen

Al vanaf de kleuterleeftijd kun je praktijklessen verkeer opstarten. Door hiervoor een leerlijn op te stellen, bepaal je vooraf welke vaardigheden en oefeningen jaarlijks in elk leerjaar aan bod komen. Zo bouw je trapsgewijs aan de moeilijkheidsgraad en zorg je voor continuïteit.

Kinderen evolueren van begeleid en beschermd oefenen naar zelfstandig en bewust deelnemen aan het verkeer. Kleuters leren vooral over de voetganger aan de hand, de passagier en de fietsbehendigheid. In de eerste graad ligt de nadruk op de begeleide voetganger, de passagier en de fietsbehendigheid. De tweede graad oefent op de begeleide fietser en de zelfstandige voetganger. In de derde graad gaat de aandacht naar de zelfstandige fietser en de complexe voetgangerssituaties.