Openbaar onderzoek PRUP Uitbreiding rallycross-circuit te Arendonk en Oud-Turnhout Heist-op-den-Berg

Thema's
Datum
  • van 14 november 2016 tot 12 januari 2017

Het rallycross-circuit op de grens van de gemeenten Arendonk en Oud-Turnhout is in de omgeving beter gekend als het Glosso Circuit.

Bij de opmaak van de gewestplannen kreeg het circuit slechts gedeeltelijk de bestemming recreatiegebied. Een ander deel van het terrein werd bestemd als natuurgebied. Dit leidde in het verleden tot gebruiksbeperkingen.

In oktober 2011 gaf de Vlaamse regering de provincie Antwerpen de opdracht om, in overleg met de gemeente en andere betrokken partijen, te onderzoeken of het mogelijk is om een voldoende groot terrein te voorzien om het bestaande circuit te optimaliseren.
Daarom maakt de provincie Antwerpen nu een provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan (PRUP) ‘Uitbreiding rallycross-circuit' op.

De provincie voorziet in dit PRUP rondom het circuit een groene grondwal, die deel uitmaakt van het landschap en ook de geluidshinder opvangt. Ze wil met dit PRUP ook een oplossing bieden voor de parkeernood in de directe omgeving van het circuit. Het PRUP bevat nieuwe stedenbouwkundige voorschriften die bepalen wat wel en niet kan op een bepaalde plaats.

Openbaar onderzoek
Het openbaar onderzoek van het PRUP Uitbreiding rallycross-circuit begint op vrijdag 2 december 2016 en loopt tot en met maandag 30 januari 2017. tijdens deze periode ligt het PRUP voor iedereen ter inzage in:
- het Provinciehuis aan de Singel (PaS): Desguinlei 100, 2018 Antwerpen
- het Gemeentehuis van Arendonk, Vrijheid 29, 2370 Arendonk
- het Gemeentehuis van Oud-Turnhout, Dorp 31, 2360 Oud-Turnhout.

Meer info
Je vindt meer info over het openbaar onderzoek van dit PRUP op de webpagina over dit thema.