ANKONA

Kom op zaterdag (vanaf 18u30) 28 mei en zondag 29 mei (vanaf 7u00) naar het Natuurfeest Provincie Antwerpen in het Vrieselhof (Ranst). Het thema van dit publieksevenement 'Biodiversiteit ... gelukkig dichtbij' bied je heel wat (gratis) excursies, demo's, lezingen, ... aan. Inschrijven voor deze excursies doe je best vooraf  (beperkt aantal plaatsen).

Speciaal voor dit evenement staat het laatst verschenen kwartaalnummer van het ANKONA-tijdschrift 'ANTenne' volledig in het teken van 'Natuur en bos: Vrieselhof en regio Ranst'. Je kan het downloaden van de website of een gratis gedrukt exemplaar tijdens het evenement meenemen.

Rugstreeppad
Rugstreeppad

Antwerpse Koepel voor Natuurstudie (of kortweg ANKONA) is een koepelorganisatie die iedereen verenigt die interesse heeft voor en zich bezighoudt met natuurstudie in de provincie Antwerpen. Zowel vrijwilligers, verenigingen als wetenschappers zijn welkom. De koepel wordt door de provincie Antwerpen ondersteund. ANKONA biedt aan al deze vrijwilligers en natuurvorsers een forum aan om hun geleverde werk en activiteiten breder bekend te maken. 

Doelstelling van ANKONA?

ANKONA heeft als algemene doelstelling om binnen de provincie Antwerpen het natuur- en landschapsstudiewerk te ondersteunen. We streven ernaar om via communicatie (tijdschrift ANTenne, studiedagen, website, excursies, …) het draagvlak hiervoor te vergroten binnen de provincie Antwerpen. De resultaten van de (inventarisatie)studies en uitwisseling van informatie dienen ook om het provinciaal natuur- en landschapsbeleid te voeden en te ondersteunen. ANKONA wil daarom ook een platform zijn waar iedereen (als individu of als vereniging) die zich inzet voor behoud van de biodiversiteit en landschapsontwikkeling in de provincie Antwerpen gratis terecht kan.