Netwerk fietsostrades

Fietsostrades liggen langs rechtlijnige infrastructuren zoals spoorwegen, autosnelwegen en kanalen. Samen met de elektrische fiets brengen ze verdere bestemmingen een stuk dichterbij. Een fietsostrade gaat bij voorkeur over een vrijliggende fietsweg of een jaagpad. Waar er ruimtegebrek is, loopt de fietsostrade door fietsstraten, over bestaande fietspaden en soms over een autoluwe weg. De lokale fietspaden die de fietsostrade kruisen, brengen je naar je eindbestemming.

De provincie Antwerpen telt 23 fietsostrades: 16 langs spoorlijnen, 5 langs waterwegen en 2 langs autosnelwegen. Op het plannetje hieronder zie je waar de routes lopen. Is de route groen gekleurd, dan kun je er fietsen. Een rode kleur betekent dat je er niet kunt fietsen en op de grijze routes is het traject nog niet gekend. Je kunt de stand van zaken van de fietsostrades ook bekijken in het geoloket.