Documentatie­centrum Atlas

Bij docAtlas kun je tijdens de openingsuren zonder afspraak het aanbod aan boeken, leermiddelen en spelmateriaal verkennen en uitlenen. Je krijgt daarbij hulp en advies van de medewerkers.

20 073 passanten langs de inkomdeur van docAtlas in 2014
38 973 ontleningen werden er geregistreerd in 2014
38 671 materialen in de catalogus van docAtlas
2737 klanten leenden in 2014 minstens één keer materialen uit in docAtlas