Leefomgeving

Het belang van ruimtelijke ordening en bouwvergunningen is de voorbije jaren sterk toegenomen. Het beleid voor ruimtelijke ordening heeft als doelstelling een duurzaam evenwicht te scheppen tussen woongebieden, bedrijventerreinen, landbouwzones, groengebieden, ... De provincie speelt een cruciale rol in dit proces, zowel planmatig als uitvoerend.

Mobiliteit was tijdens de gemeente- en provincieraadsverkiezingen van oktober 2012 topprioriteit nummer 1 voor de inwoners. Mobiliteit is een breed begrip: het gaat over bereikbaarheid. Waar geraken we? Op welke manier verplaats ik me? Hoe lang duurt het vooraleer ik op mijn bestemming ben? Maar het gaat ook over verkeersveiligheid en leefbaarheid. De provincie Antwerpen legt vooral de nadruk op haar bovenlokaal fietsbeleid.